Bag om navnet

Bregnegårdsvej er anlagt i 1901. Vejen er navngivet efter Bregnegården, der var en bondegård bygget ved de to kratbevoksninger Store og Lille Bregneholm yderst mod nord på Gentofte Oredrev ind mod Charlottenlund Skov.