Bag om navnet

Vejen har sit navn, fordi dette område tidligere var et militært øvelsesterræn på Amager Fælled. Her blev der bl.a. skudt med kanoner, som i det milltære sprog kaldes for artilleri. Artillerivej blev navngivet i 1906, da bebyggelsen ved Islands Brygge blev opført. Den sydligste del af vejen hed tidligere August Gardesvej og senere Lossepladsvej.

Ballonparken er den ældste bebyggelse på Islands Brygge, idet den blev anlagt sommeren 1872, hvor Hærens artilleriafdeling her opstillede en teltlejr. Ti år senere kom de første af de barakker, der stadig findes på området. Barakkerne blev brugt til indkvartering af artillerisoldater, som var under uddannelse. I 1889 blev Artillerivejens Kaserne opført i sammenhæng med skydebanerne på Amager Fælled og Faste Batteri, der siden 1781 havde været anvendt til skydning med kanoner. I 1893 blev de første bagladekanoner testet her, og skydningen blev en permanent gene for de beboere, der fra 1906 og frem flyttede ind i den ny bydel Islands Brygge. Den støjende skydning med kanoner fra dette sted ophørte først fuldstændigt i 1965.