Briggen Tjalfe

Tjalfe var en brig på 210 bruttoregistertons bygget i Troense af skibsbygmester Christen Rasmussen Møller i 1853. I sine første år var skibet i privat fart, men siden overtages det af Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH), der ombyggede skibet til det nye formål at besejle Grønland og Færøerne. Året efter foretog skibet den første af i alt 68 rejser til Grønland. Efter endt tjeneste for KGH blev Tjalfe oplagt i 1904. I 1908-1909 blev Tjalfe brugt i en vigtig hydrografisk og fiskeribiologisk undersøgelse fra Kap Farvel til Umanak under ledelse af professor Adolph S. Jensen. På dette tidspunkt havde skibet fået installeret en 50 HK motor.

I 1910 blev Tjalfe solgt til Københavns Amatørsejlklub, hvor det endte sine dage som foreningens klubhus – med titel af ”udflugtsskib”. Der eksisterer et lille filmklip fra den periode (1915) med følgende beskrivelse ”Folk går ombord i udflugtsbåden "Tjalfe", hvor der holdes selskab" :  

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/udflugtsbaaden-tjalfe

Om sommeren lå den ved kaj ved Langelinie og om vinteren i Frederiksholms Kanal. Først i 1950 blev Tjalfe hugget op.

I ”Skibe i Grønlandsfarten 1721 – 1971 efter materiale fra skibsinspektionens arkiv” oplyses følgende om briggen Tjalfe :

Tjalfe, Brig, bygget i Troense 1853, ombygget i København 1858, købt af Den kgl. grønlandske Handel 1858 (1857). Længde; 98,1 Fod, Bredde: 25,0 Fod, Dybde: 12,9 Fod, Brutto Tons: 222,07, Netto Tons: 185,80, Lasteevne: 216 Tons, " Tjalfe " afsejlede på sin 1. rejse til Grønland 25. april 1858, og hjemkom fra sin sidste rejse 2. oktober 1904, gjorde i dette tidsrum i alt 68 rejser på Grønland, "Tjalfe" har overvintret to Gange, første gang ved Sukkertoppen 1876, anden gang 1896, også ved Sukkertoppen. Den hurtigste rundrejse 1878 til Sukkertoppen og Holsteinsborg paa 70 Dage, og den længste Rundrejse 1892 til Sukkertoppen, Godthaab og Frederikshaab paa 179 dage. G.M. Brockdorff var fører af "Tjalfe" fra 1858 til og med 1883, i alt 26 år. (G.M. Brockdorff døde 1884.) Efter 1883 blev "Tjalfe" ført af: L. Ipsen 1884 - 1890. M.A. Nielsen 1891 - 1892. B. Rickmers 1893 og 1896 - 1903. M. Bonde 1894. C.B. Sartor 1895. J. Stoklund 1904. Efter hjemkomsten i 1904 blev "Tjalfe" oplagt, i 1908- 09 var skibet på en Fiskeriekspedition i Davisstrædet under ledelse af professor Adolph S. Jensen - skibet havde da fået installeret en 50 HK "Dan" motor. "Tjalfe blev solgt 1910 til Københavns Amatørsejlklub.

Der findes på M/S Museet for Søfarts samling et maleri af Vilhelm Arnesen, 1911: Brig TJALFE på Øresund med Kronborg i baggrunden til venstre. Til højre ses Helsingborg og Kärnan. TJALFE tilhørte Kongelig Grønlandsk Handel. Omkring 1893 var kaptajnen M.A. Nielsen. Affotograferet i 2007 og bringes her med tilladelse fra Museet. Gallionsfiguren, en notesbog udført af N.P. Sørensen om bord på Tjalfe 1893 samt en liste over besætningen på Tjalfe fra 1908 befinder sig også på museet.

Navnet Tjalfe er en fordansket version af det oldnordiske Þjalfi. En norsk/svensk version er Tjalve. Tjalfe forvoldte skade på en af tordenguden Thors geder, og som kompensation tog Thor Tjalfe og hans søster Røskva med til sit hjem hvor de skulle fungere som tjenere form ham.
Tjalfe