Sundby 60 år

Sundby Boldklub – 60 år – 1922-1982

Resume :
Fortsætter – efter et kortere resume af de 50 første år - hvor 50års skriftet holdt op. Epokegørende er, at man 14. september 1973 fik foden under eget bord på Amagerbro Idrætsanlæg.

Forinden er gået intense forhandlinger om sammenlægning med B 1908 – det ender med, at man i konkurrence med netop B 1908 af Københavns Kommune får overdraget Amagerbro-anlægget. Man er en større klub – 25 hold deltager i KBUs turnering. De 3 baner kan rigeligt besættes. Ikke mindst kvinde/pige-afdelingen er i vækst i disse år – DBU har i 1981 oprettet kvindefodboldsrækker

Banesteder :
Amagerbro Idrætsanlæg

Lister :
Flest spillede seniorkampe

Markante fotos :
Amagerbro Idrætsanlæg anlæggelse 1973 og indvielse