KFBs hjemmeside

Standards historie hentet fra KFBS hjemmeside (2013)
Der er en udførlig omtale og præsentation år for år krydret med billeder og gengivelser af skrivelser m.v. Dette er et forsøg på et sammenskriv :

Boldklubben Standard stiftes 13. juni 1913. Medlemmerne rekrutteres fra gaderne i Eberts lille villaby ved Øresundsvej, Kongedybs Alle og Prøvestens Alle. Man spiller på Kongedybs Alle og enes om at stifte en klub. Første formand bliver Knud Nyberg (assistent i Landbrugsministeriet) – klubbens love er gengivet. Københavns Vej- og Kloakanlæg giver tilladelse til at benytte Isbanen ved Sundby Vandtårn til boldspil – på græsarealet ved Øresundsvej/Østrigsgade i det nuværende Lergravsparken og med en bane på 45x80 meter. (Brevet med tilladelsen er gengivet – det samme er fotos af nærmiljøet). Man spiller sin første kamp mod HB og er med i Boldklubben Sports pokalturnering for ikke-KBU klubber. Man når i sit første år at arrangere aftenunderholdning med bal – baltegn 50 øre. Klubdragten kunne købes hos Poul Holm og allerede i sit første år når man 100 medlemmer.

I 1914 arrangeres fællesfotografering – obligatorisk at være iført klubdragt. Det koster i 1914 blot 1,25 kr. per sæson at være medlem. Allerede i sit år 2 er man Amagers største boldklub med ca. 150 medlemmer. Udover idræt er man meget aktive med baller, samlinger og fester samt opvisninger. Klubbladet ”Idrætten” ser dagens lys – det samme gør et klubemblem ”Stjernen” til 1 kr.

I 1915 får man tilbudt at leje boldklubben ”No Names” bane for 125 kr. per måned – men takker nej. Man bliver ved Vandtårnet selvom man skal bære målstængerne fra og til. Overordnet set er økonomien elendig – man skylder den afgåede formand og gymnastiklærer oversergent Hjalmer Andersen – så der er endda røster fremme om at lukke. Opvisning, lotteri og bal klarer dog ærterne – gælden indfries. Sportsligt opfordres man af Amager Boldspil Union til at søge medlemskab - optages 1916. Man må spille i hvide trøjer – andet kan ikke skaffes under 1. verdenskrig. I 1917 opføres et omklædningsskur ved hjemmebanen. Mange medlemmer er p.g.a. krisetiderne i restance – igen redder et bal og lotteri skærene. I 1918 vedtager man kun at optage medlemmer, der er konfirmeret – samme år dukker de første Standardspillere op på Amager Boldspil Unions udvalgte hold. Man får i 1920 tilladelse til at opstille faste mål på banen ved Vandtårnsvej – hvor man også har et omklædningsskur på 10 kvadratmeter. Samme år optages Amager Boldspil Union samlet i KBU via Københavnske Forstadsklubbers Boldspil Union (KFBU)..

I 1921 oprettes en Juniorafdeling – så medlemstallet er nu 152. Voksne betaler nu 4 kr./kvartal – junior/drenge 75 øre/kvartal. Det er krisetid – strejke og lockout – så mange kommer i restance. Alligevel sætter medlemstallet rekord i 1922 med 225. Man fejrer 10 års jubilæum i 1923. Seniorholdene spiller nu deres kampe i Amager Sportspark – i dag Sundby Idrætspark. Træning foregår stadig ved Vandtårnet – hvor der også spilles kampe. Jubilæumsfesten afholdes i Sønderbro Teater Cafe. Det år søger Standard om permanent medlemskab hos KBU. Medlemstallet er i 1927 oppe at runde 300 – men falder efter at man bliver uenige med sin ungdomstræner Svend Hansen (går til Fremad Amager). Man modtager i 1928 200 kr. i særligt tilskud (overskud på landskampe) fra KBU. I 1932 afviser medlemmerne et forslag om at ansætte en lønnet træner til fodboldholdet.

Man genstarter en juniorafdeling i 1934 – kravet er fyldt 10 år. Nu kan man få både varme bade og elektrisk lys i Sundby Idrætspark – til gengæld koster det 35 kr. per kamp at leje opvisningsbanen

Medlemstallet når svimlende højder – 275 - i 1935. 25 års jubilæet i 1938 fejres selvfølgelig med maner.

Andre idrætsgrene :
Gymnastik : med fra start i 1913 – for begge køn – på Sundbyøster Skole.
Boksning : 1914
Fægtning : 1915
Svømning : 1915 ved Amager Helgoland.
Løb : 1917
Hockey : 1917
Bordtennis : 1926 – foregår hos Cafe de Paris.
Badminton : 1928