Politiets Idrætsforening Fodbold

PI_fodbold.gif

Stiftet
12. januar 1920

Bedste herrehold
se underside

Spillested
Valby Idrætspark

Rækkevindere
se underside

Med hos DBU København
1945 til nu

Bedste kvindehold
se underside

Spilledragt
Grøn/hvid trøje samt grønne shorts (fra 2013)
Grøn trøje samt grønne eller hvide shorts
Grøn trøje samt grønne shorts - fra 1997
Grøn trøje samt hvide shorts - fra 1979
Sort/hvid længdestribet trøje samt hvide shorts - fra 1961
Sort trøje samt hvide shorts - fra i hvert fald 1955
Grøn trøje samt sorte shorts

Der er beretninger om fodboldspillende politibetjente allerede 1905-6. Men først 12. januar 1920 dannes Politiets Idrætsforening – PI. Der havde tidligere været gjort forsøg på at danne en idrætsforening inden for Københavns Politi – det lykkes faktisk 23. oktober 1905 at få stiftet Københavns Politis Gymnastikforening. 15 politibetjente var mødt frem den aften. Af foreningens rekvisitfortegnelse i sit første år fremgår, at den også råder over 1 fodbold, 4 stk. ca. 4½ alen lange målstænger med kroge, 4 stk. 1½ alen lange mærkeflag, andre 2 stk. mærkeflag samt 2 stk. 12 alen lange målsnore, 1 hammer m.v. og dermed at fodbold har stået på programmet. Men Gymnastikforeningen går i dvale igen i 1912. 1920 får man så stiftet PI – med gymnastik, boksning, fodbold og svømning. Den stiftende generalforsamling afholdt i Dansk Arbejder Loge, Blegdamsvej 26. Der var opbakning fra både Første Politiinspektøren og fra Politidirektøren - og hurtigt fik man 200 tilmeldte. Initiativtagerne var Troest og Seidenscheur fra Fælledvejens Politistation, og foreningen oprettes i samarbejde mellem Københavns Politi og Rigspolitiet.

Det var ikke muligt for foreningen at blive medlem af KBU – det var jo ikke en boldklub, og det skulle man være for at kunne optages. Det klarede man nu ret behændigt – man meldte sig en bloc ind i Velo og blev denne klubs 3. senior. Men nogle af betjentene følte det lidt nedværdigende at skulle spille på 3. holdet – så aftalen med Velo blev opsagt. Det gik på samme måde med KB – de var mest interesserede i at kapre de bedste spillere til KB. Det blev i stedet for kun til trænings- og opvisningskampe – samt kampe mod udenlandske politihold. En af de første var i Idrætsparken mod Helsingborg – 10-1 til de københavnske betjente i overværelse af 1.500 tilskuere. Tovtrækning, skydning, atletik og brydning kom snart på programmet.

Man arrangerer skandinaviske politimesterskaber – det første i 1922. Senere stiftes et egentlig Dansk Politi Idræts Forbund. Politiets Idrætsforening-København var oprindelig en lukket forening, hvor kun polititjenestemænd, kontorpersonale og funktionærer under Rigspolitichefen, Politidirektøren i København, Politimestrene i Storkøbenhavn samt personalet ved de københavnske fængsler samt de nævntes ægtefæller, samlevere og børn måtte spille. Helt op til 1945 indskrænker man sig til by- og landskampe som politifolk og kampe i Firma Klubbernes Boldspil Union – egentlig turneringsfodbold må man klare i de ”almindelige” klubber. Ikke mindst politifolkenes deltagelse i Firma-fodbolden fører til KBUs firmaforbud i 1943/44.

Men efter besættelsens ophør er der nye vinde – af sportslige grunde søger man om at komme med i KBU. En lille lovændring i klubbens vedtægter, så man bliver en ”åben” klub, fører til optagelse som ekstraordinært medlem i 1945 – sammen med Posten og Sporvejene. De medlemmer, der ikke er ansat ved Politiet betegnes som "civile medlemmer". Politiet deltager hos KBU fra 1945 efterår – sæson 1945/46 - hvor man starter med 3 seniorhold. Klubbens kontaktadresse er Hr. Hjarne Ditlevsen, Ovrevej 9, Vanløse per Rødovre – han bliver senere fra 1947 ansat som KBUs sekretær/kontorleder. Hjemmebane er Valby Idrætspark og her spiller man 2. september 1945 sin første KBU-kamp – møder Hekla og vinder 8-3.

Tilmed har man tilmeldt ungdomshold i perioden 1949-52. Men det var ikke politifolkenes sønner, der befolkede de hold – snarere ”flakkere” og tilpasningsvanskelige, der var sigtet fra i andre klubber. Man søger derfor om at blive ordinært medlem hos KBU - det opnår man efter som ønsket af KBU at have tilrettet sine love, så man lever op til at være en klub åben for alle. Ungdomsafdelingen bukker under – hvilket fører til, at Politiet IF igen bliver degraderet til ekstraordinært KBU-medlem. I 1956 overvurderer man egne kræfter - lader 8 af sine bedste 1. holdsspillere tage ned og spille på Politilandsholdet mod Holland og Belgien. I stedet skulle de tilbageværende suppleret med Old Boys-spillere klare ærterne i nedrykningsdramaet. Det lykkes ikke - 2-2 mod Union og man rykker ned fra Mellemrækken. Det bliver til enkelte stjernestunder de kommende år - især i Pokalturneringen, men de bedste spillere søger hen til andre klubber. Det gælder også de politifolk, der udstationeres fra provinsen til København.

18. marts 1954 behandler KBUs Bestyrelse en henvendelse fra PUK (Politiets Ungdomsklubber) om at blive medlem af KBU. Det nægter KBU - børnene og de unge kan jo bare melde sig i de almindelige fodboldklubber.

Klubben holdt indtil 1942 til i Idrætshuset og på Østre Fælled. Siden rykkede man til Valby – da Valby Idrætspark blev åbnet, hvor man en overgang har eget klublokale og reelt også sin egen kampbane. En af lederne er Hjarne Ditlevsen - I PIs 75 årsskrift angivet som Bjarne, men han hed nu Hjarne - der siden i 1948 bliver ansat som leder af KBUs kontor. PIs formand - Viggo de la Motte, opnår senere i 1970erne at blive formand for VKBU - Sammenslutningen af KBU-klubber i Valby Idrætspark.

Der spilles dog også andet end KBU-fodbold. Man dyster også om det danske politimesterskab, som i 1966 vindes af Station 2, i 1969 af Station 4, i 1971 af Station 3, i 1973 af Station 2, i 1974 af Station 8, i 1977 og 1978 af Station 3,  - alle fra København. Med virkning fra 2013 ønsker klubben at optræde under det lidt mere anonyme navn PI fodbold. PI Fodbold opnår - ligesom JIF Hakoah - tilladelse til ikke at få oplyst navnene på sine deltagende spillere på det elektroniske holdkort (de kan så kun læses af DBUs personale). En undtagelsesordning, som PI dog hurtigt meddeler DBU København, at man ikke ønsker at gøre brug af.

1966 søger Frederiksberg Politi om optagelse som KBU-klub. KBUs bestyrelse stemmer på sit møde 1. februar 1966 om klubben kan optages - stemmerne bliver 4-4, hvorfor formandens stemme er udslagsgivende. Og han stemte nej. Der bliver derfor givet afslag med henvisning til, at klubben ikke er tilstrækkelig åben, og at den ikke vil stille ungdomshold (havde planer om at deltage med et enkelt seniorhold). Det får Frederiksberg Politi til 21. marts at søge ind i SBU - hvilket KBU er alt andet end tilfreds med - den indgående grænseaftale brydes af SBU, føler man.

PI stiller i en lang årrække - startende i 1999 - også hold hos damer/kvinder i KBU/DBU København.

Se også korte historier nr. 89

Jubilæumsbøger
(findes hos DBU København)
- se underside for resume

Politiets IF 75 år - 1920-95

DBU Københavns Fodboldmagasin

2005/3 : Pinsefodbold med dramatik
2009/5 : 400 tilskuere til parallel-opgør i Serie 3
2016/2 : Politiet lukningstruet
2018/3 : Én for alle

Politiets IF.JPG

Idrætsbladet præsenterer stiftelsen af Politiet IF