Nordvestvejkvarterets Kristilige Ungdoms Foreningers Boldklub

DBU K.png

Stiftet
2. juli 1900

Bedste herrehold
B II-rækken

Spilledragt
Hvid trøje og hvide shorts
Hvid trøje med rød krave og røde manchetter samt mørke shorts
Blå trøje og mørke shorts - fra 1911
Rød trøje og hvide shorts - fra 1912

Med hos KBU
1906/07-1910

Spillested
Fælleden

NKUB tager i 1910 navnet BK Union

Fælledklub med speciel tilknytning til Nordvestkvarteret; ved stiftelsen den 2. juli 1900 fik den navnet N.K.U.B. (Nordvestvejkvarterets Kristelige Ungdomsforenings Boldklub), og dens første formand blev Oscar Bremer. Første klubdragt helt hvid – kontingentet 10 øre per sommermåned, 5 øre per vintermåned. To ugentlige træninger på Fælleden – efter dagens træningskamp samledes man til bøn og sang. Om søndagen trænede man i Søndermarken eller på Grøndalssletten – som regel mødte 20-25 frem. Som sin bane vælger NKUB en plads bag ved, hvor Rigshospitalet opføres (Rigshospitalet indvies 3. september 1910) ud mod Nørre Alle. Det første klubrum i realiteten en stor trækasse, som man benyttede til at opbevare sine rekvisitter i.

Allerede i 1902 skifter man formand til Poul Brinck. Samtidig ændres klubdragten til hvid lærredsbluse med rød, nedadbøjet krave og røde manchetter og mørke benklæder. Man får sit første klublokale for enden af et drivhus i Nørre Alle – sikkert ikke uden grund kaldet ”Rottereden”. Første kamp er 4. juli 1902 mod Nazareth Sogns Boldklub (en K.F.U.M.-klub) – dem tabte man 1-7 til. Næste år rykker man til eget hus – et lysthus på Tagensvej bag ABs tidligere baner her. Vandet måtte man hente i det tilstødende gartneris brønd i spande, hvis man ville vaskes. 

NKUB er med til at stifte Fælledklubbernes Boldspil Union i 1905.

I 1906 meldte klubben sig ind i KBU – hvor man lægger ud mod Melchioranerklubben og taber 1-5. I 1910 bliver klubben en slags fællesklub for hele Nørrebros sogneforeninger under K.F.U.M. og antog navnet "N.K.U.B. Union" – og man tilmelder sit første juniorhold. I 1911 skiftede man dels trøjefarve til blå, dels flyttede klubben 30. april ind i det af Københavns Kommune opførte klubhus for Fælledklubberne i Københavns Idrætspark – lejede det mindste lokale, for meget hurtigt efter massiv medlemstilgang at flytte til større i stueetagen. Endelig i 1912 får man som klubdragt rød trøje, hvide bukser. I 1913-14 tager man det drastiske træk ikke at tilmelde seniorholdet til turneringen – man følte man var for dårlig. Det sker samtidig med, at man beslutter at åbne klubben for alle – og skifte navn til Boldklubben Union.

Har kontaktadresse i 1906 hos H. Nielsen, Gothersgade 25 stuen over Gården.