KB 75 år

Kjøbenhavns Boldklub – 1876-1951

Resume : ”Ringeagtet af det gode Borgerskab og med tilholdssted i en Høkerbutik i Fredensgade” begyndte KB i 1876. Klubben stiftes 26/4 1876 i Bogtrykker F.V. Levisons hjem i Snaregade 10 – de 3 øvrige stiftere er Kasserer Aug. Nielsen, Grosserer Georg Møller og Grosserer E. Semler. Samme Semler holdt festtale ved KBs 50 års jubilæum. De første håndskrevne lovudkast samt referater af Bestyrelsesmøder er gengivet. De første år havde man ingen at spille mod – så man arrangerede ”Præmieboldspil”, hvor de dygtigste af deltagerne fik præmier. Senere sender formand F.J.A. Markmann cirkulære rundt til skolerne med opfordring til eleverne om at deltage i boldspillet i KB – så i 1881 har KB en ungdomsafdeling på 50. Samme Markmann stifter ”Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisitter” (1883), oversætter fodboldreglerne fra engelsk til dansk (1887) og er initiativtager til DBU (1889 – blev 1. formand). En anden KBer – Ludvig Sylow – bliver medstifter af FIFA – han lod også KB blive universalarving til sin formue. Blandt KBs medlemmer er fra 1895 Prins Christian (senere Kong Christian X). En række profiler portrætteres – bl.a. Markmann, Sylow, Kristian Middelboe, Vogel-Jørgensen, Ove Frederiksen, Einar Middelboe, Leo Danin, Nils Middelboe. En særlig begivenhed er Shalburgtagen af KB-hallen under Besættelsen – Hallen genindvies først 14/9 1945 – KB fik 1.3 mio. kr. i krigsskadeerstatning.
1878-1900 : De første år lignede fodbold slet ikke vore dages : antallet af spillere kunne varieres, ved boldopgivelse skulle det andet hold være bag mållinien, bolde i luften måtte stoppes med hånden, ingen afleveringer og ved mål skiftede man side hver gang. Først da lovene var oversat fra engelsk fik man et organiseret spil. Man havde 1.+2. hold og junior fra 1887 og mødte oftest AB.
1901-1925 : I 1903 får man sin første engelske træner – mr. Mitchell.
1926-1950 : Som klubbens største sejr gennem tiderne nævnes sejren over brasilianske Palmeiras i Barcelona 29/11 1949.

Banesteder :
Blegdamsfælled fra start med omklædning i en lille lejlighed På Lille Blegdamsvej 11
Rosenborg Eksercerplads : fra 1879 supplerer det Blegdamsvej
Sankt Marcus Alle : Fra 1893 flytter fodbold, cricket og tennis hertil – fik tilnavnet GRANEN – bl.a. afvikles her en landskamp Danmark-England i 1910 for 8.000 tilskuere. I starten uden klublokaler – så man fik ”stamrestauranter”. Granen måtte forlades i 1925.
Genforeningspladsen : Her spiller man 1925-1928 med ”uhyggelige” omklædningsrum.
Peter Bangs Vej – her indvier Christian X 22/4 1938 KB-hal med tilhørende boldbaner. Grunden købt i 1924 – først 1928 spilles ud med 2 små huse, 1 knoldet fodboldbane og 8 halvgode tennisbaner

Lister :
Æresgalleri med 75 personer (s. 143-149 + 183-89)
Tidslinie (s. 175)
Bestyrelsesmedlemmer (s. 176-77)

Fotos :
Blegdamsfælleden 1876 (s. 25)
Rosenborg Eksercerplads (s. 26)
Sankt Markus Alle-banen (s. 29+31+80 – bemærk opkridtningen)
Peter Bangs Vej (s. 46+47+58)
1.holdet 1886/87 (s. 74)
Første billede af KB i blå/hvid-stribet (s. 81)
”Gammelmandshold = Methusalemmerne” (s. 173)
Swimmingpool og badefaciliteter til omklædningsrum (s. 163-165)