Heimdal 60 år

Boldklubben Heimdal – 60 år – 1919-79

Resume : Jubilæumsskriftet er bygget op som 8 artikler skrevet af Heimdal-profiler gennem årene om løst og fast. Det fremgår, at klubben er stiftet som BK Hermes af en gruppe unge mænd fra Nørrebro med Sigurd Hansen (”Nigger”) i spidsen. Udover fodbold har man især kastet sig over håndbold. I starten deltog man i Småklubbernes Sammenslutnings Fodboldturnering og holdt til på Fælleden. Vintertræningen – for de, der ville – var henlagt til Gothersgades Kasernes Gymnastiksal.

En interessant historie er, hvorfor man skifter navn fra Hermes til Heimdal. Berlingske Tidendes sportsredaktør omkring 1940 – Harry Bendixen (”Harris”) undrede sig i sin avis’ spalter over, at der under DIF fandtes 2 klubber med samme navn – Gymnastik- og Svømmeforeningen Hermes og så Boldklubben. Gymnastik/Svømmeklubben var klart ældst – derfor mente Harris, at Boldklubben burde skifte navn. Men Boldklubben strittede imod, for det ville koste dem penge at skifte ud på spilledragter såvel som på kontorartikler. Så tilbød Gymnastik/Svømme-foreningen at holde Boldklubben skadesfri for det beløb – så man mødtes til forhandling i Hermeshallen. Fra BK Hermes mødte formanden, Tage Gullak Hansen, og F. Warming. Man enedes om et beløb – og så var problemet bare at finde et nyt navn. Det endte med at man på en Generalforsamling afholdt i Sportskroen vedtog navnet Heimdal.

25-års jubilæet bliver markeret med en opvisningskamp på Trekanten mod et hold af gamle B 93 landsholdsveteraner. Som så mange andre afholder også Heimdal revyer – styret i flere år af Frederik Rocatis.

Klubben får fra Nørrebrohallens åbning tildelt klublokaler her – og arrangerer både bankospil og store indefodboldstævner.