Dragør 75 år

Dragør Boldklub – 75 år – 1907-1982

Resume : Dragør Boldklub stiftes 21. maj 1907. Ansporet af, at en tilflytter fra København havde foræret de lokale drenge en brugt læderfodbold stiftedes Boldklubben. Det årlige kontingent fastsættes til 1,20 kr. over 12 rater. Året efter kommer det formelle helt på plads med bestyrelse, love m.v. Første formand er Hans Svane. Første kamp er mod Kastrup Boldklub i 1908 (tabt 0-16) – men kort efter besejrer man Tårnby Boldklub 5-0. I 1912 vedtager man på et spillemøde at sige ”du” til hinanden. I 1914 anskaffer man det første hele sæt klubtrøjer – 14 gule – dog betalt af spillerne selv. I 1916 stifter man ungdomsafdelingen – hvor man lægger ud med at slå B 1903s junior 2-0.

Dragør kommer i KBU fra 1925 – fra 1931 også med et ungdomshold. Et kuriosum er, at flere spillere må spille flere kampe samme dag for at man kunne stille hold (side 21). I starten af KBU-tiden skulle alle kampe spilles i København (på udebane). Senere måtte man i mange år hoste op med rejsepenge til modstanderne (1 kr. per modspiller i 1936) – samme vilkår havde Skovshoved – først i slutningen af 40erne ophæves den ordning. Ikke engang Amagerbanen ville give rabat. Som en af sine venskabsklubber vælger man Urania fra Limhamn – en anden bliver Viking Rønne (fra 1923 til engang i 30erne).

I de første efterkrigsår er man handicappet af at have en stor flygtningelejr til nabo. Et mellemspil er arrangementet af en opvisningskamp mod forgængeren til PSV Eindhoven – hvor man kom til at ”overse”, at der ikke måtte benyttes profspillere sammen med amatører.

En overgang tipper man en fast ”garderet” række (side 23). En sjov historie er "sen og fine"-kampene – hvor spillere med sen-efternavne møder spillere med "finere" og anderledes efternavne. I mange år har man spillet revy. Sponsorering af klubtrøjer indledes i 1970 : USA-popcorn i rødt.

Banesteder :
Klubben lægger ud på et græsstykke mellem Grønnevej og Kastanje Alle.
Siden flytter man til den nordre side af Drogdensvej før man rykker over på den sydlige side af samme vej ved Wiedersvej. Det første klubhus/træskur anskaffet for 150 kr. (man måtte optage lån, der afdrages med 5 kr. per måned) og er fra 1911.
I 1924 overdrager kommunen klubben arealet ved Engvej – etableringen af banen hjælper gårdmandssønnerne fra Store Magleby med. Med penge rejst gennem anparter (10 kr. lydende på en mursten), fødselsdagsforening, havnefest, revyer og amatørforestillinger kan man indvie i 1928. I starten 2 baner, der i 1946 udvides til 4 mod at afgive et andet hjørne. Omklædning stadig i det lille klubhus på Drogdensvej – suppleret med en kahyt fra et gammelt orlogsskib – senere igen udbygget med et lille baderum i skikkelse af en stor Carlsberg-øltønde på høje pæle. De gæstende hold henvises til Elisenborgs keglebane.
1943 står klubhuset ved Engvej færdigt – men med koldt vand fra egen brønd og opvarmning ved åben pejs kombineret med en gammel kakkelovn. Først senere kommer der centralvarme og i 1956 får man kommunalt vand for første gang – i 1957 får man oliefyr i stedet for petroleumsovnen. I 1980 bygges om og udvides.
Efteråret 1973 får man adgang til Hollænderhallen – en gammel tyskerhangar i Store Magleby. I 1979 lægges der ud på en grusbane her også.

Andre idrætsgrene :
Starter med fodbold, løb og gymnastik. Udvides med håndbold undervejs, men ikke som selvstændig afdeling. Man får på Engvej bofællesskab med tennis, som man i 1927 opretter sin egen afdeling for. Gymnastik bliver samtidig en officiel Dragør-sport. I 1931 suppleres med kvindegymnastik samt håndbold. Atletik kommer med fra 1944 - senere støder badminton og håndbold til som selvstændige afdelinger i 1973. Og så gik alle igen solo fra 1979.

Lister :
Æresmedlemmer
Fodboldformænd

Markante fotos :
Det første klubhus fra 1911