Dalgas 50 år

Dalgas 1922-72 – 50 år

Resume : Klubben blev stiftet 22. juli 1922 i den Sønderjydske By ved Peter Bangsvej – i en tid og i et kvarter med stor arbejdsløshed. For at fordrive tiden spillede de unge mennesker fodbold på en lille mark ved Mørk Hansensvej. Den første generalforsamling afholdes 8. august 1922 – i starten kaldte klubben sig B 22. På det tidspunkt var der 17 medlemmer. Første formand blev N. Jacobsen. Som klubdragt valgte man lys- og mørkeblå sweater, sorte bukser og sorte strømper med hvid/blå kant – en dragt man kunne købe hos Erik Eriksen & Co, og hvor klubben garanterede for medlemmernes bestilling.

13. august 1922 spiller man sin første kamp mod BK Damsø. Et af medlemmerne døbte egenhændigt klubben om fra B 22 til Vanløse Boldklub af 1922 og ophængte en plakat hos købmanden i den Sønderjyske By med det navn. Det førte til en ny Generalforsamling 6. oktober 1922, der endte med, at klubben fik navnet BK Dalgas af 1922 fremover. Navnet inspireret af Dalgas Boulevard.

I 1923 bliver Dalgas medlem af FIU – Frederiksberg Idræts Union – da dette stiftes ved et møde i Peter Bangslund. De første år ret turbulente med en del formandsskifter, ekstraordinære generalforsamlinger m.v. I maj 1924 ansætter man sin første lønnede ”professionelle træner” – Dalby – på prøve i 1 måned, og i samme måned overlades man en bane mellem Peter Bangsvej og Finsensvej. Vintertræningen foregår som gymnastik på Howitzvejs Skole.

I 1925 optages man som extraordinært KBU-medlem – i starten skulle man have været med i forsøgsrækken C-rækken, men senere ændret til at man kunne deltage i en B-række. Ret kort efter åbnes banerne ved Finsensvej, og Dalgas får adgang til at benytte dem og de tilhørende omklædnings- og badeforhold.

Efter 22 år på Finsensvej flyttede man til Sønderjyllands Alle, hvor der i starten var 2 baner, men senere blot en enkelt. Håndbold og bordtennis tages med undervejs på programmet – Dalgas er blandt stifterne af Københavns Bordtennis-Union (K.B.T.U.). I 1933 starter man ungdomsafdelingen efter nogle spæde tilløb forinden – initiativtager var Jørgen Rasmussen. Klubbens størrelse på det tidspunkt var 44 aktive senior, 51 ungdomsspillere og 23 passive.

Undervejs arrangerer man karneval, bal, komediespil, andespil, lotterier og jazz-koncerter (første i 1938 – men de giver store underskud) for at skaffe extra indtægter. I 1937 lejer man klublokale på Finsensvej 47, hvor Ydun og FB lejede sig ind. 1942 åbner man marketenderi i klublokalet – dog uden øl eller spiritus, men året efter tilbyder man p.g.a. ringe økonomi, at Ydun kunne overtage klublokalet. 1. april 1943 fraflytter man Finsensvej 47 for at flytte ind i klubhuset på Finsensvej. November 1945 får man blot 8 dage til at forlade klubhuset på Finsensvej, da det skulle anvendes til flygtninge – måtte rykke over til Jens Jessensvej. 20. november 1949 spiller Dalgas sin første tipskamp.

”Tredje Halvleg” for ældre medlemmer stiftes 8. marts 1950. Først diskuteres sammenlægning med Ydun – en del år senere med FB. Men begge falder til jorden.

Der findes/sættes ”Alle tiders Dalgas-hold” – plads for plads