B 1903 50 år

B 1903 gennem 50 år – 1903-53

Resume : Anledningen til dannelsen af 1903 var, at murerlærling Carl Andersen – bosat i Lægeforeningens Boliger ved Østre Gasværk - af sin far fik foræret en fodbold. Det førte til, at han sammen med andre på et møde på Traktørstedet ”Lille Vibenhus” dannede en boldklub – hvor han selv blev første formand. Faren trådte til som sponsor, moderen som syerske af sportstøjet. I starten holdt man til i den nordlige ende af ØsterFælled ved Jagtvej med omklædning i Guds frie natur. Stiftelsen faldt i tid sammen med både KBUs oprettelse og det første besøg af et engelsk prof-hold. Klubben tiltrak sig hurtigt spillere udefra – fra Gylfe, Stjernen, Concordia, Urania, Olympia og Apollo. Første internationale kamp er mod Örgryte i 1908 (s. 17). De sort/hvid-stribede trøjer besluttes som spilledragt på Generalforsamlingen 23. juli 1910 (hidtil havde man spillet blå/hvid zig-zag).

En vigtig begivenhed i klubbernes historie efter 1. verdenskrig er Rigsdagens indførelse af en idrætsskat i 1919, der bl.a. betød forbud mod entregivende kampe – de måtte kun overværes af egne medlemmer. Det førte til en eksplosiv tilgang af passive medlemmer – B 1903 fik mere end 1.500, som man i et vist omfang holdt fast ved også efter afskaffelsen af idrætsskatten 1. april 1921. Klubbens første tur med kampe til Tyskland sker i 1911 (s. 23). I de kommende år udvides det internationale til også at omfatte andre lande, hvilket beskrives flere gange i skriftet.

B 1903 repræsenterer København ved DIFs 25 års-jubilæumsturnering. Fra omkring 1919 starter man konditionstræning ved løjtnant Ernst. I 1921 stryger man ”af”, så man nu hedder B 1903.

Fra 1922 og frem indeholder skriftet en gennemgang år for år. Klubbens første landsholdsspiller er Harry Hansen. Klubben har næsten lige fra start på sit eget anlæg store økonomiske problemer – opnår bl.a. i 1933 et lån fra DBU+KBU. Flere gange gennem årene må man bede om henstand med terminsbetalingerne. Helt galt går det i 1936, hvor B 93 køber (til underkurs) pantebrevet på anlægget af ”De Ibsenske Grunde” – et pantebrev, som det først lykkes B 1903 efter svære forhandlinger at købe af B 93. I 1944 opretter man sin Old Boys-afdeling, bl.a. som konsekvens af, at HIK arrangerer Old Boys-stævner på Trekanten, som B 1903 vinder.

Henry Larsen (1. æresmedlem) – side 99/100

Liste (side 143 -) over
1. holdets slutresultater fra de første kampe i 1906/7
Turneringsvindere gennem årene
Bestyrelsesmedlemmer gennem årene

Andre idrætsgrene : Cricket optages på opfordring fra KBU i juli 1911. Senere i 1923 optager man håndbold, men stopper hurtigt igen fordi det gav for mange skader. Bordtennis deltager man i fra 1943.

Andre klubber og sammenslutninger :
I september 1908 danner klubberne på Fælleden ”Fælledklubbernes Sammenslutning” : B 1900, B 1903, C.O., Dana, Freja, Dania, M.B., Silva, Skjold, Urania og Velo.
9. maj 1908 slår man sig sammen med Dana og tilfører ”af”, så navnet nu er Boldklubben af 1903. Samtidig tager man DANAs røde trøjer som klubdragt.
B 1903 optages i STÆVNET i 1918, hvor KB, AB, B 93 og Frem i forvejen var med.

Baner :
Starter ud på ØsterFælled ved Jagtvej – første omklædning i Billigheden, Jagtvej (1 øl kostede her 8 øre), men stedet blev for dyrt, så man flyttede til et andet lokale på Jagtvej, derfra over Drejøgade, Koldinggade og Øresundsgade 18 (i 1908) til man i 1911 flyttede ind i det nyopførte Boldklubhus i Fælledparken.
B 1903 lægger billet ind på at komme ind på det nyopførte anlæg ved Borups Alle i 1919 (Genforeningspladsen) – men får afslag.
I 1923 forhandler man køb af en større grund fra Aktieselskabet ”De Ibsenske grunde” lige over for Gentofte Amtssygehus på Niels Andersensvej. På grund af kraftige klager fra Sygehusets overlæger – bange for støjen – går købet i vasken, men i stedet erhverver man 110.000 kvadratalen for 262.000 kr. af samme Aktieselskab ved Lyngbyvejen. Nok til 2 baner – og her tilkøber man mere jord i 1927. Det hele – incl. et mindre klubhus – er færdig i 1929, så man 30. juni 1929 kan flytte ud af Fælled-klubhuset og ind i sit eget.
I 1942 indvies Gentofte Stadion (27. september) med en kamp mellem B 1903 og et fælleshold af de øvrige Gentofte-klubber (1-1 over 15 minutter). Samme år går man ind i Gentofte Pokalturnering.

Markante fotos :
Holdet i sæson 1906/07 (s. 16)
Lyngbyvejen og det første klubhus ved indvielsen (s. 58-59)
Det nye klubhus (s. 124).
Æresmedlemmer (4 = Henry Larsen, Steen Nielsen, Emil Asmussen (i 1953) og Emanuel Jensen (i 1953) – side 129