Boldklubben 1903

B 1903.png

Stiftet
2. juni 1903

Bedste herrehold
se underside

Spilledragt
Trøje sort-hvidstribet på langs + sorte shorts - fra 1910
Rød trøje + sorte shorts fra 1908, da man optager Dana
Blå/hvid zig-zag er første klubdragt

Pokalvindere
se underside

Ungdom i fællesrækker
se underside

Med i KBU/DBU København
1906 til nu

Spillesteder
Lyngbyvejen - fra 1929
1. holdet i Idrætsparken,
- indimellem på Gentofte Stadion fra 1942
Fælleden

Rækkevindere
se underside

Inde-KM og Futsal
se underside

1908 optages Dana.

1/4 1991 stifter B 1903 og KB overbygningen FCK.

Fra 2005 danner B 1903 og B 93 som B 93/B 1903 fælleshold i Grand Old Masters og siden i Super Grand Old Masters.

 

Anledningen til dannelsen af 1903 (klubbens første navn) var, at murerlærling Carl Andersen – bosat i Lægeforeningens Boliger ved Østre Gasværk - af sin far fik foræret en fodbold. Det førte til, at han sammen med andre på et møde på Traktørstedet ”Lille Vibenhus” dannede en boldklub – hvor han selv blev første formand. For at kunne vedligeholde bolden blev man enige om at betale et ugentligt beløb på 10 øre. Faderen trådte til som sponsor; moderen som syerske af sportstøjet. I starten holdt man til i den nordlige ende af Øster Fælled ved Jagtvej (Kanslergården) med omklædning i Guds frie natur. Der var reelt kun én brugbar bane på Fælleden i trekanten Østre Alle/Jagtvej ned til Østerbrogade - den lå helt ovre ved Jagtvej omtrent ud for, hvor Hesseløgade kom til at ligge. Og netop den bane havde 1903 sat sig på som sin. Som målstænger benyttede man medbragte kosteskafter. Senere klæder man om i restaurant Billigheden. Da det bliver for "dyrt" flytter man til en malerkælder i Øresundsgade. Stiftelsen faldt i tid sammen med både KBUs oprettelse og det første besøg af et engelsk prof-hold. Klubben tiltrak sig hurtigt spillere udefra – fra Gylfe, Stjernen, Concordia, Urania, Olympia og Apollo.

B 1903 – mens de endnu hed 1903 – er blandt de 11 klubber, der stifter FælledBoldKlubbernes Union (FBKU) op til sæsonen 1905 forud for sin indtræden i KBU.

Dagbladet bringer omtale af 3 kampe i 1905. 1. oktober 1905 spiller 1903 i Fælledklubbernes turnering i juniorrækken mod  Dana og weekenden efter, 8. oktober 1905, med senior mod Velo som de første opgør i den turnering.

Ved indtræden i KBU - sker 18/8 1906 - har klubben adresse hos J.V. Rasmussen, Østerbrogade 57 C. B 1903s bane angives i "Idrætten" 1909 til at ligge lige bag Husarkasernen ved Jagtvej og med omklædning i Øresundsgade 18 stuen. 16. september 1906 spiller i følge Dagbladet B 1903 på på Frems bane kl. 11 mod Frem 2 som 1903s 1. KBU-kamp.

9. maj 1908 går Nørrebroklubben Dana ind i 1903 – og man skifter navn til Boldklubben af 1903. 1918 indtræder B 1903 i Stævnet. I 1921 stryger man ”af”, så man nu hedder B 1903.

Rigsdagens indførelse af en idrætsskat i 1919 førte til en eksplosiv tilgang af passive medlemmer – B 1903 fik mere end 1.500, som man i et vist omfang holdt fast ved også efter afskaffelsen af idrætsskatten per 1. april 1921. B 1903 repræsenterer København ved DIFs 25 års-jubilæumsturnering.

Boldklubben 1903 var startet og levede sine første år på Fælleden – som næsten alle andre københavnske fodboldklubber. Men her var efterhånden trængsel – næsten ikke til at få mere end et enkelt omklædningsrum til selv de større klubber og banerne blev stadig ringere. B 1903 ville væk – gerne til et anlæg for sig selv og som de selv ejede. Man gik i gang med både at spare sammen og se sig om. Det første område, B 1903 kastede sit blik på var det anlæg, der var ved at blive anlagt ved Borups Alle (det blev til Genforeningspladsen) fra 1919 – Københavns Kommune blev ansøgt, men det blev til et afslag til B 1903. Der var nu kun tilbage muligheden for selv at købe. Opsparingen passerede 32.000 kr. i det særlige banefond i 1921 – 2 år senere rummede det 75.000 kr. Nu satsede man på at købe jord af Aktieselskabet De Ibsenske Grunde nær Gentofte Hospital. Snart ville man råde over 100.000 kr. til købet. Grundene var ellers ikke blandt de billigste – men B 1903 følte de havde råd til det. Så man skriver købsaftale på 92.000 kvadratalen ved Niels Andersens Vej. Gentofte Kommunalbestyrelse godkendte overdragelsen og anvendelsen til fodboldbaner – men så kom Hospitalets overlæger på banen. De frygtede at det ville støje for meget til at det kunne gå an at have fodboldbaner lige op til Hospitalets indlagte patienter. Heldigvis ejede De Ibsenske Grunde også jord et andet sted – ved Lyngbyvejen. Så med Kommunens mellemkomst som mægler – til glæde for B 1903, men ikke efter De Ibsenske Grundes hoved – blev det her, at man kunne flytte ud, hvor det også i dag ligger. Klubben flytter ind i 1929 - Første KBU-kamp er 25. august 1929 kl. 10.00 B 1903-FB i Ynglinge, - men har næsten lige fra start på sit eget anlæg i 1929 store økonomiske problemer – opnår bl.a. i 1933 et lån fra DBU+KBU.

Man får byggetilladelse til nyt klubhus og låner over ½ million kr. i 1952 – og året efter indvies det nye klubhus og 2 nye baner og man får en ny indtægtskilde : Klubrestauranten. Flere gange gennem årene må man alligevel bede om henstand med terminsbetalingerne – men det lykkes over flere omgange og efter intense forhandlinger med Gentofte Kommune at blive på anlægget, som Kommunen overtager.

1. april 1991 går man sammen med KB i FC København (FCK).

B 1903 har vundet det danske mesterskab i fodbold i 1920, 1924, 1926, 1938, 1969, 1970 og 1976. I sæsonen 1927/28 slutter B 1903, B 93 og Frem lige og deler reelt det år DM.

B 1903 har vundet DBUs landpokal for herrer i 1979 og 1986.

B 1903 deltager - med enkelte huller - i KBUs Cricketturnering 1903-1915.

B 1903 har deltaget ved slutspil om DM Herrer
B 1903 har deltaget ved DM for Danmarksserien for Herrer og i kvalifikationskampe til Danmarksserien for Herrer
B 1903 har deltaget i slutspil i U21/Talentturneringen
B 1903 har deltaget ved DM-slutspil for Ynglinge og ved DM-slutspil for Junior
B 1903 har deltaget ved inde-DM for Ynglinge
B 1903 har deltaget ved DM i Futsal Herrer
B 1903 har deltaget ved DM-slutspil i Futsal U19 drenge og ved DM-slutspil i Futsal U17 drenge

Se også korte historier nr. 42 og plakater.

Medlem af Stævnet.

Jubilæumsbøger
(findes hos DBU København)
- se undersider for resume

B 1903 50 år
B 1903 75 år
B 1903 100 år

DBU Københavns Fodboldmagasin

2005/3 : Plæneklipperen
2006/1 : Allan Michaelsen
2006/4 : Plantemargarine med stor virkning
2006/6 : Styrker talentarbejdet
2007/6 : En tradition blev født
2008/3 : Henrik Westergaard
2009/6 : Den rene syklub
2010/4 : Per Frandsen
2011/6 : Torben Nielsen
2012/2 : Familien Kaltoft
2012/5 : Da far var dreng
2014/1 : Konfirmation vigtigere (Ole Forsing)
2014/1 : B 1903 - årets fodboldklub 2013
2017/2 : B 1903 på besøg hos Bendtner
2018/3 : Skidegodt Benny (Olsen)
2019/3 : The future is here

Endestationen for Linje 9 ved Lille Vibenshus, hvor Strandboulevarden munder ud i nuværende Østerbrogade. Foto omkring 1905 og dermed næsten samtidigt med B 1903s stiftelse, der foregik på Traktørstedet "Lille Vibenshus".

Det lille traktørsted ”Lille Vibenshus”, der lå på hjørnet af Jagtvej og Østerbrogade (dengang Strandvejen). Traktørstedet, var opkaldt efter en for længst afdød værtshusholder, Jens Jensen Vibe, som ejede stedet i 1708.