Frederiksholm 50 år

Boldklubben Frederiksholm 50 år – 1928 – 1978

Omfatter Boldklubben Frederiksholm I + Boldklubben Als + Boldklubben Als Frederiksholm + Boldklubben Frederiksholm II

Boldklubben Als :
Er stiftet i 1937 – desværre er meget materiale allerede i 1978 konstateret gået tabt, så tættere kommer man ikke i Jubilæumsskriftet. Klubben er stiftet i kvarteret omkring Alsgade på Vesterbro af en række udbrudte dygtige unge spillere (ynglinge, unge senior) fra Frem – den reelle stifter er Kaj Christensen. Han vender ligesom flere andre gennem årene tilbage til Frem, kommer på landsholdet og opnår en professionel karriere. En anden Als-profil er Vagn Nielsen, der efter 4 benbrud i sin aktive spillertilværelse bliver en velrenommeret træner, der er stifter af Trænersammenslutningen.

De første år af Als´ historie oplever man konstant, at Frem forsøger at gafle sine tidligere gode spillere til sig igen – ellers er Als især kendt for at give alle sine spillere øgenavne (flere eksempler angivet side 25). Als er helt fra start med i DAI – spiller på Valby Fælled – med omklædning i den gule bungalow de første sæsoner. Allerede i 1939 er man så inde i Valby Idrætspark. Klubben løber ret hurtigt ind i økonomiske problemer – ikke mindst fordi en række stjernespillere ikke vil betale kontingent. Og udgifterne er ikke ubetydelige – her er ikke mindst huslejen til KI et tilbagevendende problem. Det er også problem, at så mange af spillerne er meget unge, uforlovede og derfor forfalder til kortspil til sent ud på natten med hvad dertil kommer. Ofte får man indtrykket at 3. halvleg er klart den vigtigste, så man direkte skulker fra træningen. Alligevel får man stablet en ungdomsafdeling på benene i slutningen af 40erne og man får også damehåndbold på programmet. Andespil er med til at redde de økonomiske problemer er par gange – men problemet bliver ved med at vende tilbage.

Man forsøger sig også i et samarbejde med Ryvang, Borup og Union at arrangere store fester i Borgernes Hus – i 1947 med Wandy Tvorek, Helge Kjærulff Schmidt, Erika Voigt samt Bruno Henriksen i spidsen for sit 20 mands orkester – alligevel giver det Als 1.500 kr. i overskud. Trods det er man få år efter i ret dyb gæld til både KBU (ses at være meldt ind i 1941/42) og Valby Idrætspark (KI). De økonomiske vanskeligheder er klart med til at Als går sammen med Frederiksholm i 1951 som Boldklubben Als Frederiksholm.