Danmarks første fodboldbøde

Bøde i Fodboldens verden hører i dag til i DBUs - og for de københavnske klubber DBU Københavns Turneringsreglementer. Udløses, når et hold forsynder sig mod reglementet – melder afbud, udebliver, benytter ulovlige spillere, glemmer at indrapportere resultatet af kampen eller gør det for sent, glemmer at indberette sit medlemstal eller gør det for sent. Mange hold ude i klubberne har også deres egne bøderegulativer og bødekasser – som regel til eget bedste, hvor det samlede beløb bruges til afslutningsfesten.

Men Danmarks ældste klub, Kjøbenhavns Boldklub, har det med i deres første love fra 1876. Efter forinden at have besluttet, hvad kontingentet skulle være – nemlig 50 øre månedligt, der skal betales første gang i hver måned, spilleren møder frem til ”øvelse”. Restance bør være utænkeligt – så utænkeligt, at hvis ikke der er betalt senest 14 dage efter, så slettes man automatisk af Foreningens medlemsliste og må ikke længere deltage.

Men se, om ikke der optræder et afsnit mere med overskrift ”Bøder”. Her slås det fast, at for udeblivelse fra en ”øvelse” betales 35 øre, når der ikke er meldt afbud til Formanden senest dagen før. For at komme for sent betales 10 øre per 5 minutter eller del deraf – dog højest 25 øre. Det hele var en del af klubbens indtægtsgrundlag – ikke blot noget, man skulle give til holdets festkasse.

Der findes næppe nogen foreninger, - heller ikke KB – der i dag har den slags bøder med i sine klublove. Men DBU København har det i høj grad med i sit indtægtsgrundlag – giver over ½ million i kassen hvert år. Så faktisk er en af DBU Københavns ansatte på kontoret lønnet af bødekassen !

Kilde : KBs 75 års jubilæumsskrift.

Kjøbenhavns_Boldklub.png

Kilde KB 75 år