Aftalen med KBU

1. juni 1918 kan Fodboldbladet meddele, at der er fremlagt forslag til en aftale mellem KBU og KFBU - tiltrådt på KBUs Generalforsamling 17. maj 1918 og siden sanktioneret af DBU : 

1. KFBU optages som en særskilt afdeling under KBU
2. Klubber, der har hjemstavn (Spilleplads) i Københavns forstæder kan være medlemmer af KFBU
3. KFBUs bestyrelse varetager som hidtil alle arrangementer, turneringer etc,. inden for KFBU
4. KFBU får 1 medlem i KBUs bestyrelse og 2 repræsentanter på KBUs Generalforsamling (evt. uden stemmeret)
5. KFBU betaler et nærmere fastsat årligt kontingent til KBU
6. Ordningen gælder foreløbig 2 år fra og med 1. september 1918.

Boldklubben Borup - medlem af KFBU - kom derved lidt i klemme, for de spillede på Fælleden og skal derfor være medlem hos KBU og ikke KFBU. Borup havde også prøvet at komme ind (komme med i KBUs B-række) og forhandlingerne førte til, at Borup blev optaget som ekstraordinært medlem hos KBU fra efteråret 1918 med direkte deltagelse i 1. holdsturneringen.

Men KFBU var ikke tilfreds - flere gange i løbet af 1919 behandler de på de halvårlige Repræsentantskabsmøder emnet og især hæfter man sig ved behovet for at KFBU opnår stemmeret på KBUs Generelforsamling.

Sportsskatten kommer til at gribende forstyrrende ind i hele forløbet - for KBU-klubberne beslutter at spille deres kampe som "lukkede kampe" kun for medlemmer for at knibe udenom sportsskatten

Debatten fortsætter op gennem 1920 - kulminerer med, at KFBU på sit repræsentantskabsmøde 4. juli 1920 beslutter at ansøge DBU om direkte optagelse som selvstændig lokalunion. KFBU vedtog samtidig at de ikke ønskede en direkte optagelse i SBU.

I løbet af oktober 1920 går Fremad Amager, Fremad Valby og B 1912 (Valby Boldklub) enegang ved at søge selvstændig optagelse om KBU-klub uagtet at de ved, at der stadig er forhandlingerne mellem KFBU (som de 3 er/var medlem af) og KBU. Samtidig vil Nordre Birk Boldspil Union (NBBU) ikke med i KFBUs Mesterskabsturnering og Pokalturnering. Tilbage er 13 klubber (NBBU ikke med og heller ikke de 3 "overløbere")), som der med KBU indgås følgende aftale for :

a. Der spilles en enkeltturnering med ca. 5 kampe i efteråret 1920 og 7 kame i foråret 1921
b. Første år administrerer KFBU selv sin turnering - med Leo Frederiksen (AB) og Clausen (KFUM) som kontrolmedlemmer i arrangementskomiteen (består af Orla Hardestoft, Frederiksberg, Seier Gutenberg, Nørrebro og O. Christensen, Amager).
c. KBUs turneringsreglement bliver gældende.

KBU omtaler den af KFBU administrerede række som "ny B-række"

Ved udgangen af 1920 består KFBU med L. Hartoft som formand af følgende klubber :

ABU : B 1908, Fremad Amager (overgår til KBU), Sylvia, Standard, IBI - formand er O. Christensen
Frederiksberg-Valby BU : FB, Fremad Valby (overgår til KBU), FIF, GKFs Boldklub, Valby KFUM - formand er O. Hardestoft
Nørrebro FU : Godthåb, Dvea, Brønshøj, Virginia, Dan, Gefion, Rosenborg - formand Seier M. Gutenberg
Nordre Birk BU : Veto, Tårbæk, Lyngby, Søborg, Skovshoved, Rådvad, Holte, Vangede - fromand R. Thomsen