Handel- og Kontorstandens Boldspil Union

Lige fra de første fodboldklubber så dagens lys i København var der – især i de større boldklubber – et stort antal medlemmer, som havde deres daglige job indendørs i butikker, på lagre eller kontorer. De trængte selvfølgelig også til at komme ud i den friske luft efter arbejdstids ophør og spille fodbold. Man måtte erkende, at der blandt kollegerne var nogle, der ikke var dygtige nok til at være medlem af en rigtig fodboldklub – men som jo havde samme behov for at komme ud i den friske luft efter arbejdet og som ville føle sig inspireret til at spille fodbold, hvis de kom sammen med og mod nogle på samme niveau. Derfor blev der dannet fodboldklubber inden for flere større firmaer – ikke mindst banker og forsikringsselskaber.

I 1921 bliver Firma-klubbernes Boldspil Union (FKBU) stiftet i København. I 1927 blev handels- og kontorfolkene trætte af arbejdernes kontante tacklinger i FKBU-kampene, og det kom til et brud i FKBU, hvor klubberne domineret af handels- og kontorfolk meldte sig ud. De fik etableret deres egne ”lukkede” boldunioner – det gælder bl.a. bankerne. Men ikke mindst under og efter 1. verdenskrig gik flere af disse ”kontor”klubber ned igen. Først i 1926 begyndte interesserede folk at drøfte mulighederne for oprettelsen af en egentlig Union for Handels- og Kontorklubber. Foregangsmændene var P. Blomsterberg og L. Schmidt fra Boldklubben D.D.P.A. – og med dem i spidsen stiftedes Handels- og Kontorstandens Boldspil Union (HKBU) 9. marts 1927.

Fra start deltog 12 klubber med samlet 15 hold fordelt med 8 i A-rækken og 7 i B-rækken. Første mand i spidsen var bankfuldmægtig Schmidt Madsen fra Handelsbanken – formand frem til efteråret 1930. HKBU får af Københavns Idrætspark (KI) tildelt bane 9 beliggende helt ovre ved Jagtvejen tirsdag og lørdag aften. Omklædningsrum lejer man af B 1903 i Fælledklubhuset - et lille lokale på 2. sal. Første kamp står mellem DDPA (Dansk Petroleums Aktieselskab, senere Dansk Esso A/S) og B & W med sidstnævnte som vinder 4-3. Fra sommeren 1929 lejede man sig selv ind i Fælledparkens Fodboldhus – i lokale nr. 1 – ligesom der var adgang for de klubber, der ville have morgentræning, til 2 omklædningsrum. Undervejs supplerede man med en 5-a-side turnering fra efteråret 1929 og andre idrætsgrene end fodbold (bl.a. bordtennis) kom til. Fra 1930 udvidede man fra 2 til 3 ordinære rækker, der alle blev spillet som dobbeltturnering – dertil kom en pokalturnering og så 5-a-side. I 1934 måtte man supplere med yderligere en D-række for at få plads til alle. I 1933 lejer HKBU 2 kælderlokaler i den nyopførte ejendom "Ved Klostret" på Jagtvejen lige over for bane 9. 

Vi kan i Den Danske Idrætsbog læse, at indtil 1934 havde følgende klubber deltaget i HKBUs turneringer : AUB (Arbejdsgivernes Ulykkesforsikrings Boldklub), Boldklubben D.D.P.A (Det Danske Petroleums Aktieselskab), Fremtiden (Invalideforsikringsfondet), HIF (Handelsbankens Idrætsforening), LB (Landmandsbankens Boldklub), PB (Privatbankens Boldklub). I perioder har Boldklubben Danske Phønix (1927-28), B&W (Burmeister & Wains Idrætsklub - 1927-31), Superfos (Dansk Svovlsyre & Superphosphat - 1927 og 1931), Boldklubben National (Forsikringsselskabet – 1927 og fra 1933), Vilhelm Christiansens Boldklub (1927-29), BP (Forenede Oliekompagni – fra 1928), FDB (Fællesforeningen – 1928-31), L.M.&M. (Lemvigh Müller & Munck- 1929), AOCO (Alfred Olsen & CO – fra 1929), GMC (General Motors Club – 1929-31), OMA (Otto Mønsted – fra 1930), BB (Bankforeningernes Boldklub – 1931), FGF (Frihavnsselskabet – fra 1931), LEB (L. E. Bruun – fra 1931), NESA (Nordsjællands Elektricitetsselskab – fra 1931), FLS (F. L. Schmidt – fra 1932), CFP (Carl F. Petersen – fra 1933), Nordisk (Nordisk Genforsikring – 1933), B 1934 (Nationalbankens Valutakontor – fra 1934), TIF (Toldassistenternes Idrætsforening – fra 1934).

Turneringsvinderne indtil 1934 var :
1927 : Privatbanken vinder både A- og B-rækken, Handelsbanken pokalturneringen.
1928 : Landmandsbanken vinder A-rækken, FDB både B-rækken og pokalturneringen
1929 : Landmandsbanken vinder både A-rækken og 5-a-side, DPPA vinder B-rækken (ingen pokalturnering)
1930 : DPPA vinder A-rækken, AUB vinder B-rækken, Privatbanken C-rækken og Landmandsbanken 5-a-side (ingen pokalturnering)
1931 : AUB vinder A-rækken og C-rækken, FDB vinder B-rækken, Landmandsbanken vinder både pokalturnering og 5-a-side.
1932 : Landmandsbanken vinder A-rækken og A-5-a-side, FGF vinder B-rækken, FLS vinder C-rækken og B-pokalturneringen, AUB vinder A-pokalturneringen, BP vinder B-5-a-side.
1933 : Handelsbanken vinder A-rækken, BP vinder B-rækken og B-pokalturneringen, Nordisk vinder C-rækken, AUB vinder A-pokalturneringen, Landmandsbanken A-5-a-side, National vinder B-5-a-side, AOCO C-5-a-side.

HKBU var før de var medstifter af Dansk Firma Idræts Forbund (DFIF) allerede optaget som medlemsorganisation i De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger. Herigennem modtog de et beskedent tilskud til administration.

HKBU skiftede senere navn til Københavns Funktionær Idræts Union (KFIU) - vedtaget på et møde på restauration ”Karnappen”, Niels Hemmingsensgade 26. januar 1948.

KFIU beslutter i 1970 at melde sig ud af Dansk Firmaidræts Forbund - se tekstbillede under Firmaidræt

Turneringsvindere som KFIU 1952-76 er angivet som tekstbilleder under Firmaidræt.

Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH) er resultatet af en fusion den 1. januar 2010 mellem de to store københavnske firmaidrætsorganisationer FKBU og KFIU. Hjemstedet er KFIU's idrætsanlæg på Knuthenborgvej 24, 2500 Valby. Firmaidræt StorKøbenhavn er en sammenslutning af firmaidrætsklubber i det storkøbenhavnske område og tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). Der er tale om en ret ung forening, som blev stiftet den 24. november 2009, hvor de to store københavnske firmaidrætsorganisationer Firma-Klubbernes Boldspil Union (FKBU) og Københavns Firma Idræts Union (KFIU) besluttede at fusionere.
Begge unioner har rødder tilbage fra 1920'erne, hvor de startede med at tilbyde de ansatte på københavnske arbejdspladser mulighed for at spille firmafodbold.

Kilde :

Artikel af E. Jepsen (bankassistent og formand for HKBU) i Den Danske Idrætsbog, 1935.
HKBUs 25 års jubilæumsskrift 1952 og KFIUs 25 års jubilæumsskrift.

Logo HKBU HKBUs logo
Logo KFIU KFIUs logo
HKBU Stiftes

HKBU stiftes

Navneændring Til KFIU 1953

HKBU skifter navn til KFIU

Klubliste 1952 A

Medlemsklubber ved 25 års jubilæum 1952

Klubliste 1952 B

Medlemslisten 1952 fortsat

Klubliste 1952 C

Medlemsliste 1952 fortsat samt liste over tidligere medlemmer

Klubliste 1952 D

Udgåede klubber ved 25 års jubilæum i 1952