De Unges Idræt

I 1905 stiftedes De Unges Idræt (DUI) - 10. november 1905. Blandt stifterne var folketingsmand A.C. Meyer samt Louis Florin. Tanken var at skabe en organisation for arbejderbørn, hvor de kunne få lejlighed til at dyrke idræt. Som led i sommersæsonens fritidsaktiviteter arrangeres fodboldtræning, hvor der afsluttes med et kammeratskabs-stævne for de enkelte kredse udover at der arrangeres sommerlejre, hvor der også dyrkes fodbold. Der har ikke været arrangeret egentlige københavnske fodboldturneringer.