1971

At erobre 3 af de 4 øverste pladser (dog ikke den allerøverste, den danske mestertitel) og dertil have yderligere 2 hold i landets bedste række – det kunne man fra Formand Erik Rasmussen side ikke svinge sig højere op til end at betegne som ”nogenlunde”. At Frem så tilsvarende vandt 3 ud af 4 københavnske ungdomspokalfinaler – det fik prædikatet ”enestående”. Man må sige, at overliggeren blev sat højt i de år. Oveni havde Hvidovre vundet DM for Ynglinge. Der var ikke blevet spillet med udvalgte A- og U-hold. Årsagen slet og ret, at Lokalunionerne var enedes om at ophæve Unionsturneringen – og i øvrigt kom, at det næsten var umuligt at finde plads i turneringsprogrammet til kampe for udvalgte hold.

Turneringen var forløbet næsten helt uden aflysninger. Og man glædede sig over et fald i udvisningstallet på 10 % - men græmmedes over, at der var en stigning i tilfælde med utilbørlig optræden over for dommeren. 5 ledere og 6 hold havde fået advarsler på den konto. Alle måtte bøje hovedet og modtage formandens formanende ord – forbedring ønskedes, ja lige frem forlangtes, hvis ikke KBU skulle skride til en endnu hårdere kurs.

Der var sædvanen tro afholdt kurser for trænere – som en kuriositet kunne man nævne, at der for første gang havde deltaget kvinder. Tilmed 3 i årets O-kursus – var man dykket lidt længere ned ville man også have opdaget at en senere mangeårig DBU-generalsekretær, Jim Stjerne Hansen, det år var mellem deltagerne for sin klub, Hvidovre. Også dommerne havde været i kursusaktivitet – denne gang var det de, der dømte i Københavnsserien og Danmarksserien. Og så havde man for første gang dristet sig til at lade et bisiddermedlem fra Københavns Fodbold-Dommerklub have adgang til møder i KBUs Dommerudvalg, ligesom samme udvalgs medlemmer havde deltaget i et bedømmerkursus.

På ungdomssiden havde man afholdt et Ungdomsledermøde med aktuelle problemer på programmet. Man konstaterede stor interesse og tilfredshed med mødet – men røbede på ingen måde, om og hvad der ellers var kommet ud af det møde.

Fejres dem, der fejres bør. Danmarks Idræts-Forbund havde rundt sine første 75 år – stort arrangement i KB-Hallen. Her uddelte DIF for første gang sin Kongepokal – og den gik netop til KB for sin fremragende indsats i dansk idræt gennem alle årene.

Firmafodbold havde man haft forbud mod at KBU-spillere kastede sig ud i – gjorde de det og det blev opdaget, vankede der lange karantæner fra KBU-fodbold, og bøder og pointtab til deres KBU-hold. Det var man nu enedes om at ophæve – det var en alvorlig ting, så man besluttede at denne ophævelse skulle vedtages ved hele to afstemninger. Til gengæld var det så ophævet straks.

Kilde : KBUs årsberetning 1971