1970

13.131 aktive fodboldspillere i hele København – lidt flere under 16 år end over. Dertil 8.700 passive medlemmer. Det var totalen for KBU ved indgangen til 70erne. Kort ind i året skiftede KBU formand – tilbage trådte Oscar Olsen. Ny i stolen Erik Rasmussen. Det var i en tid, hvor man anså turneringerne for at være KBUs absolutte hovedopgave. Derfor var formanden ofte også formand for Turneringsudvalget – KBU i 1970 ingen undtagelse. Så også her betød det formandsskifte per 16. februar. Kontorets chef – med titel af Sekretær – hed uændret Aage Christensen. Kontoret helt som i 60erne placeret i Idrætsparken på domicilet P. H. Lings Alle 2 og med telefonerne åbnet 7 timer hver dag på nær i weekenden. 57 klubber stod optegnet på KBUs medlemsliste – sidst tilkomne AIK Frederiksholm i 1967.

1970 bliver af Formanden – den nytiltrådte af dem - i hans årsberetning betegnet som et godt år om end med enkelte skønhedspletter. For 3. år var en KBU-klub løbet med DM-guldet – det går man selvfølgelig op i som KBU-formand. Det var selvfølgelig med til at gøre 1970 til et godt år – men skønhedspletterne, hvor var de ? Det var nedrykningen fra 2. division for både Brønshøj og Fremad Amager – og dermed 2. division næste år helt uden KBU-deltagelse, for med til det gode var, at ingen af KBUerne røg ud af 1. division. B 1903 blev for andet år i træk danske mestre. Oveni tog B 1903 også såvel KM som DM og pokalfinalesejren – et ægte hattrick – i ynglinge.

Der var startet forhandlinger med Provinsens Lokalunioner om dannelse af en sammenslutning af Lokalunioner – og de var endt med en aftale om at danne en sådan sammenslutning for fælles anliggender. Man var i samme ombæring blevet enige om at droppe Cup-turneringen mellem Lokalunionerne af økonomiske grunde. Nu var kun UK-Pressen for såvel A- som U-hold tilbage af kamparrangementerne. Man var også enedes om et Fællesreglement for turneringerne i alle Lokalunioner – dog med enkelte særregler. København havde f.eks. opnået tilladelse til en særregel om, at det var hjemmeholdet, der skulle skifte trøje i tilfælde af trøjelighed.

KBU stillede i disse år flere udvalgte hold. I 1970 kunne man berette om både Udvalgt A-hold, Udvalgt U/23-hold, Udvalgt Ynglingehold og Udvalgt Juniorhold – sidstnævnte deltog ved det årlige landsjuniorstævne. Ellers var den hjemlige turnering på de københavnske baner løbet ind i uvejr – i bogstaveligste forstand. 1.400 kampe var blevet aflyst – alligevel lykkedes det ved fælles hjælp at indhente alt det forsømte inden man gik på sommerferie. Det var desværre ikke gået helt stille af – 1970 blev rekordernes år i antal udvisninger og advarsler. Man var ikke karrig med straffene – en leder var idømt livsvarig karantæne som det højeste. Nogle af forbrydelserne bestod i at have overtrådt firmareglen.

Dommerne var man ikke helt tilfredse med – det var ellers ikke helt nemt at bestå dommereksamen kunne man læse. 1 ud af 3 dumpede. Et større problem var nok, at man i nogle uger kunne nå helt op på 25 % afbud fra de påsatte dommere. Det rumlede som før – og ofte siden – med tanker om at tvangsudskrive dommere, hvis man som klub ville tilmelde hold.

Kilde : KBUs årsberetning 1970

Supplerende kan oplyses, at 10. august havde KBUs Bestyrelse følgende punkt på sin dagsorden : punkt 6. Damefodbold ?.