1952

Desværre er vi ikke i besiddelse af en trykt beretning for sæsonen 1951/52. Året er meget kortfattet omtalt i KBUs Jubilæumsskrift 50 år – det var jo også sidste år før man fyldte 50 år, så det har nok været forberedelserne til jubilæet, der har stået rimeligt højt på dagsordenen.

BBG skifter over sommeren navn til Bispebjerg, under hvilket navn de optræder i sæsonen 1952/53. Ny deltager fra sæson 1952/53 er Chang. Til gengæld stopper Fight, Kvik og Posten – sidstnævnte var blevet splittet, og aflæggeren Chang meldet sig som KBU-deltager samtidig, men Posten skulle snart vende tilbage igen – deres videre deltagelse med udgangen af sæson 1951/52.

Der blev afviklet unionskampe for Ynglinge – på Gentofte Stadion – mod SBU og spillet KBU-Provinsen hos Senior. Det blev også til kampe mod Antwerpen, Gøteborg og mod Schlesvig-Holsten (Sydslesvig) – alle for seriespillere hentet fra KBUs egne rækker.

Nyt er, at man afholder instruktionsmøder i dommerudvalgets regi henover vinteren 1951/52. Forbavsende nok – for generelt er kendskabet til Fodboldloven ikke helt i top hos klubledere generelt – ret ringe søgt.

Det fremgår, at der er ansat 4.905 kampe i sæsonen 1951/52 – turneringen er udskrevet i 32 rækker og for 655 hold. Det konstateres som ”at de af KBUs kontor kunne tilrettelægges uden at dette voldte klubberne nogen bryderier og uden fejl af nogen art”. Æren herfor falder helt tilbage til KBUs første sekretær, H. Katberg, der jo var DSB-mand i det civile. Han kopierede DSBs system til fodboldens verden – for lige så åbenlyst som at 2 tog ikke må kunne blive sendt af sted på samme spor samtidigt, lige så klart er det at 2 hold kun skal komme til at møde hinanden 1 gang i hver turneringsdel. Og at samme hold naturligvis heller ikke må sættes til at spille 2 kampe samme spilledag.

Kilde : KBU Jubilæumsskrift 50 år.