1945

Ved indgangen til 1945 havde man 50 klubber i KBUs fodboldturneringsrækker. I sommerferien – umiddelbart efter Befrielsen – kom Pioneren, Trekanten, Zero samt Politiet også med. Der var de traditionelle forfremmelser fra deltager til ekstraordinært medlem (BBG – tidligere Bispeparken – GVI og Tårnby) og fra ekstraordinært til ordinært medlem (Sundby).

På årets generalforsamling vælges Ivar Lykke til formand – havde hidtil været fungerende.

Ellers må man formode, at alle har nydt friheden – også til at spille fodbold igen og til at strømme til fodboldkampe. Der spilles også meget gerne venskabskampe mod de engelske soldater, der opholder sig i København på dette tidspunkt – ikke mindst mod Royal Air Force.

Kilde : DBUs årsberetning 1945 samt KBU Jubilæumsskrift 50 år.

Artikel i Københavnsk Fodbold : 2009 nr. 3