1944

Nu er der for alvor tilgang af nye klubber til KBU. Ved starten på 1944 deltager 47 klubber – de 46 af dem i fodbold. Over sommeren kommer der tilgang af Bispeparken, Damsø, GVI samt Tårnby. Vebro, Velo og Rødovre bliver forfremmet til at være ordinære medlemmer. Sundby tilsvarende til at være ekstraordinært medlem. Og det samlede antal aktive er nu over 23.000.

Formand Svend Berendt meddeler, at han er bortrejst på ubestemt tid – så kan man selv forsøge at lægge 5 og 5 sammen. Som fungerende formand springer Ivar Lykke til. Det er under ham, at man indgår den såkaldte grænseaftale med SBU – hvilke klubber skal ind under KBU, og hvilke under SBU. Det aftales, at eksisterende klubber kan fortsætte uændret, men at KBU ellers skal tage klubberne med spilleplads i Københavns, Frederiksberg, Gentofte Kommune samt Amager.

Et tema er medaljerne, der uddeles til spillerne på de hold, der når i Senior-Pokalfinale. Hidtil havde de været af guld - de ville så nu koste 143 kr. per stk. – man kunne få en forgyldt erstatningsmedalje til 7 kr. Man ville dog ikke helt forlade traditionen med ”ægte guld”, så man beslutter sig for at uddele erstatningsmedaljerne, som senere – når guldprisen forventedes at komme ned på et rimeligt leje – skulle kunne ombyttes til ”ægte guld”.

Det danske politi var sat ud af funktion – hvordan skulle man så sikre gennemførsel af fodboldkampe. Direktøren for Københavns Idrætspark havde løsningen – man skulle oprette et korps af idrætsmænd fra forskellige sportsgrene til at ”vejlede” publikum. Kendte sportsstjerner måtte have lettere ved at bestride dette hverv frem for ordinære kontrollører. KBUs fungerende formand aftalte med formanden for DABU (Boksesporten) at korpset i særdeleshed blev anvendt til at skaffe ro og orden uden for banen (”uden for murene”) og skulle forsynes med armbind. Som vederlag fik de udleveret gavekort udstedt på 10 kr. og opefter deleligt med 5 – dem kunne de bruge som ”betaling for kontingent” til en KBU-klub, der ved indlevering til KBU kunne få beløbet fratrukket sin konto her. Kontrol af spillende hold under kampene ville Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Juniorudvalget stå for.

Der nedsattes et særligt udvalg til at forhøre dommere og spillere ved de stigende udvisningssager. Belært af erfaringer vedtog man at afvikle sommerpokalturneringen som en helårs turnering.

Kilde : DBUs årsberetning 1944 samt KBU Jubilæumsskrift 50 år.