1943

Så er der atter ordnede forhold, hvad angår de skriftlige beretninger. 1943 er udførligt behandlet i DBUs årsberetning. Der indledes med en konstatering af, at der nu deltager 46 klubber – heraf de 45 i fodbold – i KBUs turneringer, da man går ind i 1943. I sommerferien kommer Sundby til som deltager i sæson 1943/44. Als, Posten og Hero optages alle som ordinære medlemmer. Man nærmer sig med stormskridt de 20.000 medlemmer.

Undtagelsestilstanden i efteråret – indført 29. august 1943 - gør, at ca. 500 kampe bl.a. i Seniorpokalturneringen må udskydes til foråret 1944. For umiddelbart efter indførelsen af Undtagelsestilstanden suppleres med et forbud mod afholdelse af sportskampe (i skikkelse af et forsamlingsforbud) – gælder indtil 3. oktober. En del kampe må helt udgå, for det forbydes også at spille kampe på ”åbne” baner indtil 28. november.

I det hele taget bliver turneringen 1943/44 den, der skulle vise sig at være vanskeligst at gennemføre. Man måtte udsende nyt program for hver uge – kampene måtte afvikles med meget få dages varsel.

Kilde : DBUs årsberetning 1943 samt KBU Jubilæumsskrift 50 år.