1930

Nye kom til – færre forsvandt. Så antallet af medlemsklubber steg. De nye var på fodboldsiden Amager Kammeraterne og Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Idrætsforening. Til gengæld blev Star opløst 6. februar 1930. Og så blev Skovshoved IF (SIF) – tilmed SBUs samlede  turneringsvinder og dermed Sjællandsmester – efter ansøgning og efter at både SBU og DBU havde nikket anerkendende optaget i KBU. Det betød for SIF, at de måtte ofre deres ret til at deltage i DBUs Mesterskabsserie 1930/31 – ellers den første sæson med en landsturnering efter alle-mod-alle princippet mellem 5 fra KBU og 5 fra Provinsen. SIFs plads her overgik så til SBUs nr. 2, Korsør.

Skovshoved havde på forhånd erklæret sig villig til at starte i KBU i B-rækken, men de fik nu straks adgang til A-rækken efter anbefaling fra samtlige A-række og B-række klubber.

Der blev på Generalforsamlingen nedsat et udvalg med KBUs formand for bordenden og så med 1 klubrepræsentant fra hver af klubgrupperne A,B og D til at udarbejde en ny turneringsordning – behovet var der efter ændringen af DBUs række. Man besluttede enstemmigt at udvide sin Mesterskabsrække til 8 medlemmer – 5 ordinære og 3 ekstraordinære. De ordinære kunne man så gætte sig til var de 5, der var sluttet som nr. 1-5 i turneringen sæsonen før – de 3 ekstraordinære nr. sidst i Mesterskabsrækken samt nr. 1 og 2. i A-rækken. Derunder A-rækken med 14 deltagere og resten i B-rækken (11 klubber kunne det blive til denne sæson). Det betød så, at kvalifikationskampene ingen betydning fik for klubbernes deltagelse – KFUM og Fremad Amager rykkede fra ”A” til ”Mesterskab” og ingen rykkede altså ned. Nyordningen slog selvfølgelig igennem i Seniorpokalturneringen – den var nu alene et anliggende for Mesterskabsrækkens 8 deltagere.

Nu var man nået op på 71 kampe mod udenlandske hold – igen med sejrene i flertal. Meget diplomatisk havde man spillet 2-2 i bykampen mod Stockholm, der havde fejret sit Fotboll-Förbunds 25 års jubilæum med denne bykamp.

Igen i 1930 glimrede årsberetningen ved ikke at have en kendt forfatter – der var igen blot en vandret streg.

Kilde : DBUs årsberetning 1930 samt Johs. Gandil ”Dansk Fodbold” s. 353