1924

En egentlig DBU-beretning fra sæsonen 1923/24 er vi ikke i besiddelse af. KBUs egne årsberetninger udkom helt som forventet år efter år – men var alene tal, stillinger og kun enkelte fodnoter. Det fremgik dog, at der var oprettet en juniorpokalturnering – den første ungdomspokalturnering i KBU-regi. Og så var KFUM blevet rykket permanent op til at være Mesterrækkedeltager nr. 6.

Det fremgår af ”Dansk Fodbold” at man det år vedtog at udvide bestyrelsen fra 5 til 8 medlemmer. Man vedtager at nedsætte et Forretningsudvalg bestående af de 5 ”gamle” bestyrelsesmedlemmer og desuden at Leo Frederiksen skal lede KBU i formandens hyppige fravær på grund af udenlandsrejser.

Kilde : DBUs årsberetning 1924, KBUs Jubilæumsskrift 25 år og Johs. Gandil ”Dansk Fodbold”, s. 340-42.