1922

Medlemstallet steg – man var dog forsigtige af sig. I starten blev nye klubber efter beslutning på Årsmødet optaget som deltager, så kunne man avancere til ekstraordinært medlem (en slags prøvemedlemsskab med en prøvetid). I år opnåede 12 af de 16 nytilkomne fra året før at avancere til ekstraordinært medlem – en af de 16 var allerede bukket under. Nu faldt også Fremad Valby og senere Dan fra. Sæsonen 1921/22 skulle yderligere 2 af de nye forsvinde igen – FIF, der nåede at få status af ekstraordinært medlem, og Svea, der i denne omgang ikke var nået at blive forfremmet fra blot at deltage. I gennemsnit var de nye klubber små – typisk med 2 seniorhold og et enkelt ungdomshold. Så KBUs medlemstal fordobledes ikke ligefrem selv om antallet af klubber fordobledes. Det store plus var, at alt nu var samlet under én hat og under samme regelsæt.

Turneringen var allerede planlagt i detaljer året før – det hele var udtryk for, at det havde været en længerevarende proces at få de nye indrulleret. Det blev derfor til den ventede debut for C-rækken – den afgik dog kort efter ved døden igen. Men nu var man også nået op på 132 hold – igen med overvægt til seniorholdene (73) overfor ungdomsholdene (17 ynglinge- og 42 juniorhold). 21 turneringsrækker måtte Bestyrelse og KBUs sekretær sammen med klublederne holde styr på. Trods deres mindretal lige nu, så var der især stigning at spore og forvente i antallet af ungdomshold.

Baneforholdene – det var et problem, og det må man sige at det har været lige siden. Det gik lige akkurat med at skaffe de nødvendige tider til at afvikle de mange kampe – men ofte på baner af utilfredsstillende tilstand. Men der var ikke nok baner til derudover at kunne træne - og slet ikke for Fælledklubberne.

Kilde : DBUs årsberetning 1922, KBUs Jubilæumsskrift 25 år og Johs. Gandil ”Dansk Fodbold”, s. 334-37.