KBUs og DBU Københavns årsberetninger

Københavns Boldspil Union - KBU - har i sin levetid udgivet 5 jubilæumsskrifter :

KBU 1903-28 - ved 25 års jubilæet
KBU 1903-53 - ved 50 års jubilæet
KBU 1903-78 - ved 75 års jubilæet
KBU 1903-93 - ved 90 års jubilæet
KBU på banen - ved 100 årsjubilæet i 2003

De fortjener selvfølgelig at blive læst i deres helhed, men der er alligevel her lavet et ultrakort resume af de 5 skrifter.

KBU har hvert år udgivet en trykt årsberetning, der i mange år også optages i DBUs årsberetning. For hvert år er der angivet et resume af årsberetningen. Enkelte år er der desværre klippet i det enlige eksemplar, som DBU København i dag har i sit arkiv - men heldigvis ikke mere end det har været muligt at give et resume alligevel. Årsberetningerne er samlet i 10-år, der så igen er opdelt i de 10 enkeltår.

Der startes med resume af jubilæumsskrifter.

Tiden efter 2003 skal ikke gå upåtalt hen. Derfor er der for hvert af de følgende år - startende med 2003 - givet en meget kort krønikebeskrivelse ud fra årsberetningens mange oplysninger og tilkendegivelser.