Jørgen Jensen, KB fra 1903-1911
Johannes Forchhammer, AB fra 1911-1912
Thorsten Larsen, AB fra 1912-1914
Peter Nicholaj Holst, B 93 fra 1914-1919
Kristian Middelboe, KB fra 1919-1925
Leo Frederiksen, AB fra 1925-1931
Svend Berendt, B 93 fra 1931-1945
Ivar Lykke, KB fra 1945-1946
Edvin Hansen, AB fra 1946-1948
Kurt Nielsen, Frem fra 1948-1954
Oscar Olsen, Mariendal fra 1954-1970
Erik Rasmussen, Brønshøj fra 1970-1978
Kjeld Hjorth, Skjold fra 1978-1992
Torben Mogensen, GVI fra 1992-2006
Henrik Ravnild, BK Union fra 2006-2017
Christian Kofoed, B 1903 fra 2017-20
Jesper Gradert, HIK fra 2020