Olivia, der er født som Oliver, har altid følt sig som en af pigerne, og derfor starter hun til fodbold sammen med dem i den lokale klub. Det er jo der, hun føler, at hun hører til. Problemet er bare, at når holdet skal spille kampe, så må hun ifølge de nuværende regler ikke være med, medmindre modstanderholdet accepterer det.

Det er en af flere historier, som arbejdsgruppen for inklusion af flere kønsidentiteter i dansk fodbold har haft med i overvejelserne, mens de det seneste år – i samarbejde med DBU’s Governance- og Udviklingskomité - har udarbejdet en rapport med en række anbefalinger.

Arbejdsgruppen blev nedsat i januar 2023 af DBU’s Governance- og Udviklingskomité. De har herefter mødtes fire gange for at udarbejde anbefalingerne, hvor der blandt andet er søgt inspiration i det tyske fodboldforbund, DFB, der selv har anbefalinger inden for området.

Anbefalingerne er ikke endeligt vedtaget endnu, da de i sidste uge blot blev præsenteret for DBU’s bestyrelse. Herfra er anbefalingerne nu sendt i høring, inden bestyrelsen træffer en endelig beslutning i november.

Anbefalingerne rækker blandt andet både ud til dansk bredde- og elitefodbold. I breddefodbolden er det særlige fokus inklusion og fællesskab, mens der i eliten vil være fokus på fair konkurrence. Det skal ikke forstås som om, at fair konkurrence ikke også er vigtigt i breddefodbold, men inklusion og fællesskabet vurderes som endnu mere vigtige værdier.

Selvom udfordringer med kønsidentitet fortsat er meget sjældne i dansk fodbold, så er det for den enkelte en stor og meget personlig sag.

"Vi er glade for at kunne præsentere et sæt anbefalinger, som vi mener kan være med til at udvikle dansk fodbold i en retning, som vi kan være bekendt for alle børn, unge og voksne der elsker at spille, se og opleve fodbold. Måske endda nogle, som hidtil ikke har kunnet se sig selv i en binær kønnet sport, men som i fremtiden vil opleve at føle sig inkluderet og velkommen. Vi ser frem til at følge høringsprocessen, og bidrage til kvalificering af diskussionerne,” siger Natasha Al-Hariri, der er forperson for arbejdsgruppen.

Helt konkret foreslås det, at en transkønnet, interkønnet eller non-binær person i breddefodbolden selv kan selv vælge, hvilket køn vedkommende spiller med hos, da enhver person bedst ved, hvor man hører til, og hvordan man identificerer sig.

Rapporten påpeger dog også betydningen af, at personer ikke kommer til at stå alene i processen. Derfor skal en tillidsperson med stor viden om LGBT+-forhold tilknyttes i alle lokalunioner, og vedkommende skal være garant for, at de nye regler bruges efter hensigten og for god inklusion lokalt.

”Der er for mange, der ikke føler sig inkluderet i idrættens sociale fællesskab. Vi håber, at disse anbefalinger kan skabe grundstenen for, at både non-binære og transkønnede fremover får en markant nemmere vej ind i fodboldens fællesskab. Og at andre sportsgrene i Danmark vil lade sig inspirere af DBU’s arbejdsgruppes anbefaling om at selv-identifikation bør være det afgørende princip for deltagelse i breddeidræt,” siger Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark og medlem af arbejdsgruppen.

Når høringsperioden er slut, behandler Governance- og Udviklingskomiteen de indkomne høringssvar og sender herefter en endelig indstilling til DBU’s bestyrelse, der kan vedtage anbefalingerne på området.

Læs hele arbejdsgruppens rapport her.

Dialogmøde

Med et ønske om at skabe debat og forståelse om anbefalingerne, arrangeres der et dialogmøde i høringsperioden – med deltagelse af nogle af arbejdsgruppens medlemmer og forperson.

Dialogmøde hos DBU i Brøndby afholdes mandag den 2. oktober 2023 kl. 18.00-19.30.

For deltagelse i mødet sker tilmelding her.

For personer overalt i landet, der er forhindret i fysisk fremmøde, er det muligt at deltage online på mødet den 2. oktober. Dette kræver dog også tilmelding via ovenstående link til mødet den 2. oktober.

Tilmeldingsfrist den 27/9.

Arbejdsgruppens sammensætning:

 • Natasha Al-Hariri (forperson), Medlem af DBU's Governance- og Udviklingskomité og Etisk Udvalg
 • Dorthe Nørregaard, Direktør i Videncenter om handicap
 • Finn Moseholm, Formand i DBU Sjællands Disciplinærudvalg
 • Simone Hersleb Mathiasen, Medarbejder, DBU Lolland-Falster
 • Jens Christian Hansen, Formand for DBU Jylland Region 4 og medlem af DBU Jyllands bestyrelse
 • Christian Bigom, Formand for Pan Idræt
 • Lene Bengtsson, Sportslig ledelse, Silkeborg IF Q
 • Mads Agner Veng, Klubchef og sportschef, FA2000
 • Tanja Koch-Rasmussen, Administrationschef i Divisionsforeningen
 • Pernille Løvengreen, Konsulent i DIF Udvikling
 • Susanne Branner Jespersen, Sekretariatschef i LGBT+ Danmark
 • Fahad Saeed, Medstifter af Sabaah
 • Nadia Jacobsen, Bestyrelsesmedlem i Transpersoner i Danmark