OPDATERET 11. april 2023. 

Københavns Kommune er desværre stadigvæk stærkt udfordret af den manglende vækst, samt de mængder regn vi har fået den senere tid.

I Fælledparken er det kun Blegdamsfælleden, der må bruges og det er kun for kampafvikling. Banerne på Klosterfælleden vil stadigvæk være lukkede.

På Svanemølleanlægget bliver der åbnet op for B93’s førstehold. 

I Gentofte Kommune er Gentofte Sportspark fortsat lukket og åbnes først mandag den 17. april.

Græsbaner på Amager
Til foreninger på:

  • Hekla Park og Fælledbanerne
  • Holmens Idrætsanlæg
  • Kløvermarkens Idrætsanlæg
  • Sundby Idrætspark

Græsbaner på Amager åbnes i dag for brug. Det er vurderet, at banerne på Amager godt kan anvendes til foreningers brug.

Regnfaldet inden påske har dog forhindret Københavns Kommune i at opstrege banerne. Der arbejdes på højtryk på opgaven i det omfang vejret tillader det.

Med udsigt til tørvejr forventes det, at 90% af banerne er optegnet inden weekendens kampe.

Det forventes dog ikke, at samtlige græsbaner når at blive optegnet til kampbrug i løbet af ugen.

  • Foreninger kan anvende banerne upåagtet opstregning og anvende kegler til at markere områder, hvor der trænes.

Tildelte tider i Foreningsportalen for perioden 1. april til ibrugtagelse annulleres.

DBU København er i løbende dialog med de mange områdeansvarlige i Københavns Kommune omkring brugen af græsbaner i 'regnvejrsperioden'.