DBU København vil gerne styrke samarbejdet mellem DBU København, Københavns Kommune og klubberne. Derfor inviteres alle klubber i Københavns Kommune til dialogmøde i Hovedkassen på Københavns Rådhus, hvor adm. direktør Søren Tegen Pedersen og sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen fra Kultur- og fritidsforvaltningen deltager og svarer på spørgsmål.

Mødet er delt op i to halvlege. I 1. halvleg får klubberne mulighed for at debattere emner med repræsentanter fra DBU Københavns administration og bestyrelse. I 2. halvleg vil der være mulighed for at stille spørgsmål til de to repræsentanter fra Kultur- og fritidsforvaltningen.

 - Vi har mange udfordringer, som vi skal løse i samarbejde med Københavns kommune. Derfor vil jeg gerne opfordre alle klubber som er hjemhørende i Københavns Kommune til at prioritere mødet, så vi kan få en god og konstruktiv dialog om fodboldens rammer og vilkår i København, siger DBU Københavns formand, Flemming Jensen. 

Hvem kan deltage:

Alle klubber kan stille med 1 person til mødet, som enten er bestyrelsesmedlem eller repræsenterer klubbens bestyrelse på mødet. Invitation er allerede sendt direkte til alle klubformænd.

Gå direkte til tilmeldingssiden - klik her.

Der vil være let forplejning til mødet.

For mere information kontakt Søren Hemmingshøj, shem@dbukoebenhavn.dk eller Flemming Jensen, flje@dbukoebenhavn.dk