Det er gratis for alle klubformænd at deltage i modul 1-3. Rejsen til Kroatien er med fuld egenbetaling.

DBU København sørger for forplejning til alle møder i samarbejde med værtsklubben. 

Senest 14 dage inden hvert modul vil alle klubformænd modtage en invitation pr. mail. 

Programmet for 2023 er udarbejdet i samarbejde med formandsklubbens styregruppe, som består af klubrepræsentanter. 

Modul 1

Emner

  • Status på DBU Bredde ved DBU's formand Jesper Møller
  • Opsamling på formandsklubbens moduler i 2022 
  • Nationale og lokale indsatser i 2023 

Dato: 20. marts 2023
Tidspunkt: kl.17:30 til 21:00
Sted: Nørrebro United

Modul 2

Emner

  • DBU’s Børnestrategi
  • DBU’s Ungdomsstrategi
  • DBU Københavns pige- og kvindestrategi

Dato: 12. juni 2023
Tidspunkt: kl. 17:30 til 21:00
Sted: Hvidovre IF

Som en ambitiøs klub er det vigtigt og interessant at finde inspiration, og at lære af de andre dygtige klubber i København. Og når man kan krydre det med input fra udlandet med nye vinkler og ideer giver samarbejdet i formandsklubben stor værdi. Henrik Amdi Madsen, formand i FB
Netværket med klubberne i København er uvurderligt. Der bliver snakket og debatteret om alt fra stort til småt, og måden vi er sammen på når vi rejser giver helt andre muligheder for at snakke sammen end dem vi har til dagligt. Jan Sørensen, formand i BK Skjold
Det er altid en fornøjelse at høre, hvad der rører sig i de andre klubber. Hvad kæmper de med, og hvilke løsninger har de på mange af de udfordringer, som vi andre også slås med i dagligdagen? Hvad motiverer dem? Og har de nogle tiltag som vi kan bruge i vores klub? Johnny Nielsen, formand i Husum BK

Modul 3

Emner

  • DBU's Frivillighedsundersøgelsen
  • Organisering, struktur og ledelse af fodboldforeninger
  • Rekruttering og fastholdelse af fremtidens fodboldledere

Dato: 18. september 2023
Tidspunkt: kl. 17:30 til 21:00
Sted: KFUM BK

Modul 4

Dato: 4.-6. november 2023
Sted: Zagreb, Kroatien

Forhåndstilmelding åbner primo maj 2023
Pris for turen - ca. 7.500 kr. + evt. tillæg for enkeltværelse 
Inkl. fly, hotel, middag, fodboldbilletter mv.

 

 

Styregruppen 2023

Keld Jørgensen, KB

Henrik Amdi Madsen, FB

Bo Sten Hansen, BK Union

Søren Houen Schmidt, Dragør BK

Luise Warming, Hvidovre IF