DBU Københavns repræsentantskab er unionens øverste myndighed. På mandag samles 45 klubber til repræsentantskabsmødet for se tilbage på 2022 og kigge frem mod de kommende års arbejde i DBU København. Mødet afholdes fra kl. 17:00 på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København. Der vil være sandwich ved ankomst.

På repræsentantskabsmødet skal klubberne tage stilling til et enkelt lovændringsforslag i DBU Københavns love, som er stillet af bestyrelsen.

Det gælder lovenes §9.1 – hvor bestyrelsen foreslår, at årets budget fremover fremlægges som en orientering for repræsentantskabet, og ikke som det hidtil har været, at budgettet skal vedtages af repræsentantskabet.

 – Bestyrelsen begrunder lovændringsforslaget med, at det giver bestyrelsen friere rammer til at foretage økonomiske dispositioner i løbet af året, uden bestyrelsen som udgangspunkt skal forholde sig til at være bundet af et af klubberne godkendt budget, siger administrationschef Jan Kristensen.

Et andet punkt på dagsorden er valg til bestyrelsen. Nedenfor sætter fire nuværende bestyrelsesmedlemmer ord på deres motivation for at tage én ny periode i bestyrelsen.

I henhold til DBU Københavns love skal bestyrelsen består af mellem 6 og 9 medlemmer. Bestyrelsen opstiller ikke en kandidat til den 9’ plads, men vil lade det være op til repræsentantskabet at afgøre om pladsen skal besættes.

Interesserede kan meddele deres kandidatur inden mødet til administrationschef, Jan Kristensen, men kan også vælge at stille op ved selve repræsentantskabsmødet, da lovene ikke foreskriver at man på forhånd meddeler sit kandidatur.

 

Jette Kragh, FA2000

Motivation for at fortsætte i DBU Københavns bestyrelse?

 – Jeg er passioneret omkring at kunne hjælpe de københavnske fodboldklubber til en bedre og nemmere hverdag som klub, og af at skabe gode fodboldrammer for spillere - uanset alder. Fodbold skaber glæde, sammenhold og udvikling.

 – Jeg har selv været både træner og spiller i BK Skjold og FA 2000 og jeg ved, hvad det kræver at være frivillig som træner og omvendt hvad samarbejdet med de frivillige kræver af klubben. Vi skal sikre os en stærk sammenhængskraft mellem klubberne og DBU København, så vi som lokalunion kan understøtte det arbejde klubberne yder hver dag. Det kan være alt fra at sikre bedre baneforhold, sikre at projekter/strategier fra DBU også passer til DBU Københavns klubber, sikre gode turneringer og også tænke på, hvordan fremtidens kommende spillere ønsker at spille fodbold.

 –Til dagligt arbejder jeg med strategi, ledelse og rekruttering og den erfaring kommer helt sikkert også i spil, når det politiske arbejde skal udføres i DBU København - bl.a. når vi skal sikre rette kompetencer til opgaverne, og når vi sætter strategisk retning for at nå de mål, som er vigtige for fodboldklubberne.  Jeg kender til fulde værdien af klublivet, og hvor stor værdi det har for den enkelte og for samfundet. Derfor er jeg også beæret over at må spille en aktiv rolle i DBU Københavns bestyrelse.

Jette Kragh er formand for DBU Københavns ungdomsudvalg. 

Jette Kragh stiller op til posten som næstformand i DBU København.

Bo Hammer, Sundby BK

Motivation for at fortsætte i DBU Københavns bestyrelse?

 – For mig er der tre ting, som er vigtige. Først og fremmest skal vi styrke samarbejdet med alle de kommuner, som ligger i DBU Københavns område. Vi er i tæt dialog med alle kommuner, og næste skridt må være at få lavet samarbejdsaftaler og konkrete målsætninger for udviklingen af de lokale foreninger. Det punkt taler også ind i det næste. Bestyrelsen har fra start haft en ambition om, at vi skal gøre det lettere at være klub. Her er det kommunale samarbejde vigtigt, ligesom vi skal sikre, at de projekter som DBU København sætter i gang understøtter vores målsætning om at gøre det lettere for klubberne.

 – Det sidste område som jeg gerne vil arbejde med er brugen af data. Vi har en masse data, som vi kan udnytte bedre fx i forhold til klubbernes rækkevidde. Den form for data kan skabe et bedre beslutningsgrundlag og mere viden i forhold til, hvor der er potentiale for flere medlemmer indenfor de forskellige målgrupper. På den måde kan vi arbejde mere målrettet med udvikling af vores foreninger og lokalområder.

Finn Nørgaard, KFB

Motivation for at fortsætte i DBU Københavns bestyrelse?

– Jeg vil gerne fortsætte det arbejder vi har sat i gang med at finde en vej for DBU København og medlemsklubberne, så det bliver lettere at være klub. Helt overordnet er det vigtigt for mig, at alle som ønsker at spille fodbold har mulighed for det. Det gælder børn og unge, men også seniorspillere. Vi skal kæmpe for nogle gode rammer og faciliteter på den lange bane. På den korte bane vil jeg gerne være med til at sætte større fokus på baneudnyttelsen, så vi udnytter faciliteterne på en effektiv måde til gavn for alle. Derudover er det vigtigt, at vi holder fast i det gode samarbejde imellem klubberne og udnytter de forskellige netværk endnu bedre, så vi sikrer vidensdeling på tværs af klubskel.

Finn Nørgaard er formand for DBU Københavns nye seniorudvalg.

Tom Gudmandsen, Skovshoved IF

Motivation for at fortsætte i DBU Københavns bestyrelse?

– Jeg har en klar holdning omkring, at der også skal være plads til de mindre klubber i DBU København. Vi behøver ikke være stjerneklubber alle sammen. Alle klubber gør det bedste ud fra deres forudsætninger, og alle gør det rigtigt ud fra deres værdier og den måde de nu arbejder på. Det skal vi værne om. Derudover er jeg optaget af turneringsfodbolden som formand for turneringsudvalget. Her handler det også om at skabe nogle turneringer, som alle har lyst til at være en del af. Alle skal have gode oplevelser med jævnbyrdige kampe.

 – Jeg vil også kæmpe for, at DBU København bliver en ressource, der et tæt på klubberne. Vi skal hjælpe klubberne, hvad enten det handler om dommere, turneringer eller uddannelse. Det er en rettighed som alle klubber har. I forhold til den kommende valgperiode, så skal vi også etablerere et ligeværdigt samarbejde med DBU og de andre lokalunioner, så vi får ro på og kan planlægge længere ud i fremtiden – både i forhold til udviklingen af DBU København, men også gerne i samarbejde med DBU Sjælland omkring fællesturneringer mv.

Tom Gudmandsen er formand for DBU Københavns turneringsudvalg.