Offentliggørelse af turneringsprogram forventes senest fredag den 17. februar 2023.

Frist for Indsigelser

Indsigelser mod de sidste indplaceringer i ungdomsrækkerne skal være DBU København i hænde senest:

Fredag den 9. december 2022 på turnering@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.
Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.