Den 17. august 2021 står tilbage som en begivenhedsrig aften for den københavnske fodbold. Her stemte flertallet af klubberne nej til DBU Bredde-reformen og størstedelen af den daværende bestyrelse trådte tilbage. Samme dramatik var langt fra til stede mandag aften på Hotel Scandic Copenhagen, da de københavnske klubber atter var samlet til det årlige repræsentantskabsmøde. 

DBU Københavns formand Flemming Jensen indledte mødet med sin første formandsberetning, hvor der var stor ros til de københavnske klubber for indsatsen og det hårde arbejde med at få endnu flere med i fodbolden og foreningslivet. Formanden hæftede sig ved, at den positive udvikling fortsætter og han lagde ikke skjul på, at vi skal drømme om at få endnu flere medlemmer i DBU Københavns område. Potentialet er til stede, hvis kommuner og DBU støtter op og hjælper DBU København og klubberne i de kommende år. Flemming Jensen sendt også et klart signal til DBU og DBU Bredde; DBU København vil gerne samarbejde og modernisere dansk fodbold, men beslutninger om fodboldens udvikling i DBU Københavns område ligger udelukkende hos repræsentantskabet.

Ny strategi og stort overskud

Efter formandens beretning præsenterede bestyrelsen, hvad man har arbejdet med siden august 2021. Her blev der blandt andet lagt vægt på et tættere kommunalt samarbejde med alle kommuner i DBU Københavns område og de mange timer bestyrelsen har brugt på forhandlinger i DBU Bredde-regi. Der blev også kigget frem mod 2025 og de kommende års målrettede indsats i en gennemgang af unionens nye strategi. Der skal arbejdes med ”større åbenhed og samarbejde i DBU Bredde”, ”fodboldens rammevilkår”, ”fodbold til flere, flere til fodbold” og endelig skal alle medlemsklubber opleve, at det bliver ”lettere at være fodboldklub”.    

Årets repræsentantskabsmøde blev også en anledning til at fejre klubber og personer, som har gjort en særligt indsats for den københavnske fodbold. En af dem er Jørgen Andersen fra FB, som modtog unionens fornemmeste hædersbevis, da han fik overrakt DBU Københavns guld emblem efter en livslang indsats for FB og mange års arbejde for DBU København, hvor han er et aktivt medlem af turneringsudvalget og intern revisor.  

DBU Københavns regnskab og budget blev gennemgået af administrationschef Jan Kristensen, som præsenterede et overskud på 554.209 kr. Størstedelen af det beløb går til etableringen af en udviklingspulje, som skal understøtte de nye strategiske målsætninger. Regnskab og budget blev godkendt, men fra klubbernes side blev det bemærket, at der skal arbejdes for at bødeindtægterne nedbringes og på sigt ikke indgår i budgetplanlægningen. (se regnskab og budget her)

Under den store prisuddelingsrunde blev både klubber og enkeltpersoner hædret for deres indsats i 2021. Boldklubben Hellas blev hyldet som årets klub, Poul Bonde fra GVI blev årets leder mens Jon Cavagnaro fik prisen som årets frivillige. Der var også stor applause til årets breddedommer Osman Turan, som har været en fantastisk ambassadør for dommergerningen. Læs mere om priserne her.

Bestyrelse med ni medlemmer

Forud for mødet havde formand Flemming Jensen og bestyrelsesmedlemmerne Tobias Ilum og Jan Sørensen meldt ud, at de modtog genvalg til bestyrelsen. Alle tre blev valgt. Jette Kragh fra FA 2000 var opstillet til bestyrelsen forud for repræsentantskabsmødet og blev ligeledes valgt ind efter en kort motivation. Der var dog fortsat en enkelt plads åben, og her stillede B93 formand Flemming Lauenborg sit kandidatur til rådighed for DBU København. Dermed består DBU Københavns bestyrelse nu af ni medlemmer i alt.

DBU Københavns bestyrelse

Flemming Jensen (Formand)

Kurt Bagge Hansen (Næstformand)

Jan Sørensen

Tobias Ilum

Tom Gudmandsen

Finn Nørgaard

Bo Hammer

Jette Kragh

Flemming Lauenborg