De danske energipriser stiger voldsomt som følge af krigen i Ukraine. Det har man også mærket i flere fodboldklubber, som DBU København har været i dialog med. Udviklingen skaber bekymring i flere klubber, som er afhængig af el og gas til opvarmning, tøjvask, kantinedrift mv.

I Dragør BK oplevede man allerede de øgede udgifter til varme i 2021. Derfor lavede klubben nogle investeringer, hvor man udskiftede både fyr og varmtvandsbeholder, for at mindske driftsudgifterne. Det var dog ikke nok til at holde udgifterne på normalt niveau i 2021, men måske det hjælper, så det ikke stikker helt af i forhold til 2022-budgettet, vurderer klubbens formand Søren Houen Schmidt.

 – Vi har lagt et budget for 2022, hvor vi har forsøgt at forudsige prisstigningerne, men allerede nu kan vi se, at vi mangler minimum 36.000 kr. yderligere. Vi brugte ca. 109.000 kr. på vand, gas og el i 2021. Grundet stigninger budgetterede vi med 160.000 kr. i 2022, men nu viser beregninger, at vi skal forvente udgifter for op mod 200.000 kr., forklarer Søren Houen Schmidt.

De stigende udgifter får konsekvenser for medlemmerne i Dragør BK, som vil opleve en kontingentstigning.

Den oprindelige budgetforøgelse er medvirkende til, at vi foretager en justering af vores kontingent i august 2022. Det havde været super, hvis vi kunne bruge det hele på fodboldrelaterede investeringer, men vi har altså måttet indregne penge til el og varme i stedet. Søren Houen Schmidt, formand i Dragør BK.

Søren Houen Schmidt forventer af kommunen dækker 65% af driftsudgiften til til vand, el og gas, men selv hvis det er tilfældet rammer det klubbens økonomi. 

  – I den bedste af alle verdener får vi dækket 65% af kommunen, men vi kan jo stå i en situation, hvor de ikke har sat penge af til det. Og hvad gør man så, spørger Søren Houen Schmidt, som håber på at flere aktører sætter fokus på udviklingens betydning for fodboldklubber og andre idrætsforeninger.

På Kløvermarken har KFB lignende udfordringer. Her stiger udgifterne også voldsomt.

– Tidligere havde vi en stabil omkostning i vores regnskab på 25.000 kr. om året for el, men hvis de nuværende priser gælder eller endda stiger yderligere vil vi have en årlig udgift på langt mere end det dobbelte. Det er meget bekymrende. Vi håber at kommunen vil se velvilligt på vores svære situation. Det er en pludselig og ekstrem prisstigninger, siger KFB´s formand, Finn Nørgaard.

DBU København hører gerne fra andre klubber, som er ramt af situationen. Skriv til Dan Pedersen på danp@dbukoebenhavn.dk