Hvad er 2+1+1?

2+1+1 er et redskab til at sikre, at alle børn får de tilstrækkelige og fleksible fodboldtilbud. Det betyder, at børn traditionelt set tilbydes to ugentlige holdtræninger med deres årgang. Det er helt fint for de fleste, men det er måske for meget for nogle og for lidt for andre.

Den første +1 er et ekstra træningstilbud for dem, der er interesserede. Det er ikke knyttet til den almindelige holdtræning, men er et tilbud om ekstra, specifik træning på tværs af fx årgange, køn, måske endda klubber osv. Her kan man komme og træne noget ekstra, hvis man har lyst. Det er i hovedreglen trænerstyret ligesom holdtræningen, men det kan sagtens være en helt anden træner.

Den anden +1 er muligheden for at give børnene flere fodboldtimer, men uden indblanding og styring fra voksne. Det er fri fodboldleg, men muligheden skal være til stede i form af baner, materialer osv. Og selvfølgelig under opsyn af voksne, så det er trygt og sikkert. Det hænger sammen med børnerettigheden, der siger, at alle børn har ret til social sikkerhed.

2+1+1 Illustration af 2+1+1-modellen

Hvorfor 2+1+1?

2+1+1-metoden er vigtig, fordi alle børn ikke er ens. Nogle er meget motiverede og lever og ånder for fodbold, mens andre hygger sig med det i mindre omfang. Vi skal sikre, at alle børn i fodbolden mødes af et tilbud, der matcher deres ønsker, så vi optimerer chancen for, at de udvikler et livslangt kærlighedsforhold til fodbold. Nogle børn vil måske i starten blot deltage i en enkelt aktivitet om ugen, mens andre vil have alle 4 + kampe eller stævne i weekenden, og alt hvad de kan suge ud af skolegården, haven osv. Ovenstående harmonerer med børnerettigheden, der siger, at alle børn har ret til fodbold.

 

Hvordan 2+1+1?

Der kan være mange modeller for den praktiske afvikling af 2+1+1 i virkeligheden, som kan være defineret af mange forskellige ting afhængigt af geografi og lokale forhold. Et bud, som dog nok kunne realiseres i langt de fleste klubber i Danmark kunne se således ud:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Fri fodboldleg

Kl. 16.00-17.00

Fri fodboldleg

Kl. 16.00-17.00

Fri fodboldleg

Kl. 16.00-17.00

Fri fodboldleg

Kl. 16.00-17.00

Ekstratræning U6-U9

Kl. 16.00-17.00

Kamp/

stævne

Kamp/

stævne

Holdtræning U6-U9 Piger

Kl. 17.00-18.30

Bane X

Holdtræning U6-U9 Drenge

Kl. 17.00-18.30

Bane X

Holdtræning U6-U9 Piger

Kl. 17.00-18.30

Bane X

Holdtræning U6-U9 Drenge

Kl. 17.00-18.30

Bane X

Ekstratræning U10-U12

Kl. 17.00-18.30

Holdtræning U10-U12 Piger

Kl. 17.00-18.30

Bane Y

Holdtræning U10-U12 Drenge

Kl. 17.00-18.30

Bane Y

Holdtræning U10-U12 Piger

Kl. 17.00-18.30

Bane Y

Holdtræning U10-U12 Drenge

Kl. 17.00-18.30

Bane Y

 

Mandag til torsdag ligger de almindelige to holdtræninger typisk fordelt så nogle hold har mandag og onsdag, mens andre har tirsdag og torsdag. Det er altså de første 2. Den første +1, ekstratræningen, kunne således lægges ind fredag eftermiddag, hvor alle interesserede kunne møde op og træningen kunne forestås af specialtrænere, førsteholdsspillere, gæstetrænere, ATK+ center, eller hvad man nu kunne finde på.

Den sidste +1 kunne med fordel ligge mandag til torsdag kl. 16-17, hvor et par af de lokale efterlønnere eller pensionister sørger for, at der er materialer til rådighed på banen og holder øje med, at alt forløber, som det skal. På den måde er det altid muligt at spille lidt ekstra fodbold på egne præmisser enten før ens egen holdtræning eller på de andre dage. Weekenden kan være forbeholdt kampe/stævner og sociale aktiviteter med familie og venner, hvilket naturligvis også kan ligge alle de andre dage. Det hænger sammen med børnerettigheden, der siger, at alle børn har ret til et godt børneliv og til selv at vælge.

Ovenstående er et eksempel på en klub, der arrangerer fri fodboldleg fire dage om ugen. Det er naturligvis også muligt blot at organisere dette en dag om ugen, hvor alle børnene har mulighed for at komme. Tilbuddet om fri fodboldleg kan eksempelvis også arrangeres i samarbejde med SFO og dermed finde sted tidligere på eftermiddagen.

For at illustrere mere simpelt hvordan en klub også kan vælge at tilrettelægge tilbuddene til børnene, har vi lavet følgende bud, som skal ses i forhold til, at I med det vil lave tilstrækkelige tilbud til hvert enkelt barn.

Nedenstående er blot til inspiration. Kombinationsmulighederne er mange, og det er også muligt at gøre det på helt andre måder end vist her:

Skema 2+1+1

 

Har I brug for hjælp til struktureringen af tilbuddene til børnene i jeres klub, står lokalunionerne klar til at hjælpe. Kontakt dem eller jeres lokale klubrådgiver for vejledning.

 

Baggrund

I rapporten om strategien for dansk børnefodbold, der blev udgivet i starten af 2021, oplistes udfordringer for dansk børnefodbold. En af udfordringerne er ifølge rapporten, at der ikke er tilstrækkelige træningstilbud til alle danske fodboldbørn.

Der er stor forskel på, hvor meget forskellige børn ønsker at træne. Fodboldklubberne i Danmark skal kunne rumme alle børn – både dem, der gerne vil nøjes med at træne en gang om ugen sammen med vennerne og dem, der gerne vil spille og træne fodbold hele ti­den. For begge yderpunkters vedkommende har vi konstateret en udfordring i forhold til den måde, børnefodbolden fungerer i dag i mange klubber. De, der kun vil træne en gang imellem, bliver ekskluderet fra holdfællesska­bet og tilbydes ofte et ringere træningstilbud og måske slet ikke kampe. Og de, der ger­ne vil en hel masse, begrænses ofte af låste strukturer, der dikterer træning tirsdag og torsdag kl. 17-18 og ikke andet.

DBU ønsker at sætte fokus på alle børn og børns generelle rettighed til selv at vælge – både til og fra. Derfor er det afgørende at løse udfordringen om at skabe tilstrækkelige tilbud til alle fodboldbørn. I strategirapporten nævnes 2+1+1-modellen som en mulig løsning på udfordringen med at lave tilstrækkelige tilbud til alle børn.