Hvert år starter 100 af de alleryngste børn til fodbold i KB sammen med en forælder. De bliver en del af Blebold, som er KB’s fodboldtilbud til drenge og piger i børnehavealderen. Her introduceres de små til foreningslivet og får mulighed for at bruge deres krop samtidig med, at forældrene får indblik i KB som forening og den måde man arbejder på. Begge dele er en gevinst for klubben.

 – Det er en stor fordel for os, at børnene tidligt vendes til at være i vores rammer. Derudover får vi mulighed for at flytte dem motorisk, men den allermest interessante erfaring er i virkeligheden omkring forældrene. De kommer her hver weekend og vi får mulighed for at præge dem og finde forældretrænere, som tiltrækkes af vores værdier og pædagogiske tilgang, siger Franz Dupont som er sportschef med ansvar for børnefodbolden i KB.

For KB har nøglen til succes været i relationen mellem klub og forældre. KB definerer rammerne, men det er forældrene selv, som udfylder dem og skaber et trygt miljø, hvor de selv bidrager og træner deres børn. Det er samtidigt en oplagt scene til at identificere de forældretrænere, som deler KB’s værdier og børnesyn og som fra U6 og helt frem til U19, er helt uundværlige for at skabe et sjovt, trygt og lærerigt udviklingsmiljø.

Vi sørger for, at der er nogle dygtige instruktører, som har tilrettelagt træningen. De gør det sjovt og spændende, men det er i høj grad forældrene selv, der skal komme med energien og træne deres eget barn. Det er forældrene, som har relationen til barnet, skaber tryghed og kender barnets motivation og grænser Franz Dupont, sportschef med ansvar for børnefodbolden i KB

FLERE SØGER FODBOLDEN TIDLIGERE

KB er langt fra den eneste klub, som satser på de alleryngste medlemmer. De seneste medlemstal fra DIF viser, at antallet af fodboldspillere i alderen 0 til 6 år er i voldsom vækst. 4.909 børn eller knap hvert 10. medlem i en klub under DBU København er under 6 år. Alene det seneste år er antallet af 0-6-årige vokset med knap 1.000 medlemmer.

Den store interesse for fodbold i de yngste årgange stiller også krav til organiseringen. I KB er spillerne delt op i halve årgange og træner hver søndag på KB’s baner på Pile Allé ved Frederiksberg Slot. 80 drenge og 20 piger får plads på hver årgang. Det er den kapacitet klubben kan håndtere, hvis medlemmerne skal være sikret et tilbud, når de bliver ældre. Desværre må klubben takke nej til ca. lige så mange spillere, som de tager ind hvert år. De ender på ventelisten eller søger en anden klub.

 – Vi havde ikke erfaring med de helt små, så i begyndelsen følte vi os frem. Vi fandt hurtigt ud af, at hvis vi skulle få smilet frem hos børnene, så handlede det om at skabe lege og situationer, hvor de øver nogle af de bevægelser, vi kender fra fodbold på en anden måde – fx ved at lege halefanger eller andre lege, som styrker deres orientering og motorik, fortæller Franz Dupont.

Tilgang og metode afspejler sig også i forhold til de instruktører, som KB rekrutterer til at stå for Blebold.

 –  Vi har en ansat, som er læreruddannet og en som er i gang med pædagoguddannelsen. Generelt tager vi folk ind som arbejder med eller har arbejdet med pædagogik og læring. Fodboldfolk har vi rigeligt af i organisationen, og alt det fodboldmæssige skal vi nok få puttet ind i dem undervejs, siger Franz Dupont.

KAN/VIL MODEL

Selvom Blebold ikke har meget med traditionel fodboldtræning at gøre arbejder KB tidligt med at indarbejde fodboldelementer og spillestilsprincipper i legen. Her er Blebold en gevinst, fordi børnene tidligt får kendskab til foreningslivet og udvikler deres krop.

Vi løfter børnene motorisk og de er mere læringsparate, når de starter til holdtræning fra U5. Vi har nogle overordnede spillestilsprincipper, som vi gerne vil arbejde ud fra når børnene bliver større. Fx hvordan vi agerer og reagerer i forskellige kampsituationer. Vi kan ikke sige til børn på 5 eller 6 år, at de skal presse eller genpresse. Derfor har vi udviklet et løveunivers med reference til FC København. Her arbejder vi med forskellige roller. Fx de kloge løver, som passer på målet, de sultne løver, der skal få fat på bolden eller de modige løver, som tør drible og spille fremad. Det sprog kan børnene adoptere, forklarer Franz Dupont.

I KB arbejder man ud fra en model, hvor man starter med at kende og mestre kroppen, så bolden, så spillet og til sidst holdet. I Blebold bliver det meget krop og lidt bold. Fra U5 og ældre bygges der på, ligesom klubben arbejder meget med spillernes ydre og indre motivation. Det er en værdi at skabe plads til forskellighed – dvs. både de børn som er meget motiverede, men ikke har så mange færdigheder og de børn, som har mange færdigheder, men måske er svære at motivere, hvis der ikke er noget på spil. Derfor arbejder klubben med at tilpasse hver enkelt øvelse, så den udfordrer barnet på den optimale måde. Derudover har man på alle årgange udarbejdet retningslinjer og mål for arbejdet med relativ alderseffekt.

Tidligere kunne vi se, at vi havde relativt mange første halvårsspillere når vi startede U5 holdene op. De spillere som kom til senere fra andet halvår, blev ofte most af de spillere, som havde været i gang i længere tid. Derfor har vi lavet kvartalsbold, hvor vi deler årgangen i fire hold med 25 spillere i hver. Hvis 4. kvartal ikke fyldes op fra start, venter vi med at fylde op. Målsætningen er min. 40 % fra andet halvår, når vi starter på niveaudeling fra U10 og opefter Franz Dupont, sportschef med ansvar for børnefodbolden i KB.

En anden målsætning i KB, er en styrkelse af pigefodbolden. Siden 2018 har klubben forsøgt at drive og udvikle pigefodbolden ud fra samme præmisser som på drengesiden. I modellen træner drenge og piger side om side, med samme adgang til sportslig ledelse – hverken mere eller mindre, hvilket vi mener er en forudsætning for at pigefodbolden får samme vækst- og udviklingsvilkår som drengefodbolden har haft i snart 150 år klubben, uddyber Franz Dupont. Tidligere var det en udfordring, at pigespillere ofte startede til fodbold omkring U7-alderen, men med blebolden har man fået et rekrutteringsværktøj, som kan skabe et bedre fundament for pigefodboldens fremtid. Nu knytter pigerne pludselig venskaber gennem fodbolden før skolestart.