I DBU København ønsker vi at etablere et seniorudvalg, som afspejler mangfoldigheden i den københavnske fodbold. Et udvalg, hvor også de mindre fodboldklubber får indflydelse og kommer med ønsker og ideer til udviklingen af seniorfodbolden i vores område.

Vi drømmer om at gøre mere for kvindefodbolden, udvikle bedre events og arrangementer fra senior til M+60 og skabe et forum, der kan være med til at understøtte bestyrelsens arbejde for bedre rammebetingelser for voksenfodbolden i København.

Vil du være med? Lige nu har vi åbnet for en ekstra ansøgningsrunde til seniorudvalget. Send din motivation (5-10 linjer) til info@dbukoebenhavn.dk – senest mandag den 15. august 2022.

Vi glæder os til komme i gang i det nye udvalg, som afholder første møde ultimo august 2022.

Klik her for at se kommissorium for DBU Københavns nye seniorudvalg.

I seniorudvalget kan du bl.a. komme til at arbejde med følgende områder

  • Hjælpe voksenklubber med at søge indflydelse og bringe ønsker og ideer i spil
  • En styrkelse af kvindefodbolden for senior og ældre.
  • Udvikle nye events og arrangementer til gavn for senior og ældre.
  • Støtte bestyrelsen i arbejdet for bedre rammebetingelser for voksenklubber i København
  • Overgangen fra senior til voksenfodbolden