De nye medlemstal fra DIF viser en fantastisk fremgang for fodbolden i hele landet, og i DBU Københavns område er der for første gang nogensinde over 50.000 medlemmer.

Det er en fantastisk nyhed, men de stigende medlemstal øger også presset på flere af de fodboldklubber, der i forvejen slås med facilitetsproblemer.

Jeg er imponeret over, hvordan nogle af de mest facilitetspressede fodboldklubber finder på løsninger, så de kan optage nye medlemmer og få flere ind fra ventelisterne. Det sker blandt andet på baggrund af en professionalisering i klubberne, som får flere ansatte, der driver og tænker fodboldens organisering i samarbejde med de mange uvurderlige frivillige.

Alene på 10 år er antallet af medlemmer i klubber under DBU København vokset fra 32.012 til 50.474 medlemmer. Den udvikling kan alle i og omkring den københavnske fodbold være stolte af, men vi vil gerne have endnu flere med i fodboldens fællesskaber.

2.440 børn på venteliste

Men flere nye baner kommer ikke bare af sig selv, eller fordi en masse potentielle medlemmer står og banker på.

Derfor er det på tide, at idrætsorganisationer, kommuner og fodboldklubber går i tæt dialog om, hvordan det stigende pres på fodboldfaciliteterne kan afhjælpes. Der er ingen, der har interesse i, at fodboldklubber må sige nej til medlemmer eller sætte dem på venteliste, når et nyt medlem står forventningsfuldt med sine nye fodboldstøvler i hånden.

En stikprøve, som DBU København lavede tilbage i november, viste, at mindst 2.440 børn står på venteliste i klubber under DBU København. Der er behov for løsninger. Både på den korte og lange bane, så vi kan tilbyde fodbold til alle.

Ofte er det forvaltningsregler og bureaukrati, der slår gode ideer og løsningsforslag ihjel. Ja, vi skal have flere nye kunstgræsbaner, men vi skal også kigge på, om vi kan hjælpe fodboldklubberne til at rumme flere medlemmer indenfor de facilitetsrammer, der eksisterer nu og her.

Ofte er løsningerne simple: For eksempel omlægning af græsbaner til kunstgræs, flere mål på banerne, mulighed for at anvende banerne tidligere end klokken 16.00 og bedre udnyttelse af boldbure og minibaner til fodbold i foreningsregi.

Udfordringen bliver kun større

Der er ikke tvivl om, at potentialet for endnu flere medlemmer er til stede. Vi har set en voldsom stigning i antallet af pigespillere, voksne motionister og børn under 6 år. Det er medlemsgrupper, der går frem i fodboldklubberne og hvor potentialet er langt større end det faktiske medlemstal viser i dag. Men yderligere medlemsvækst kræver, at en række kommunale udfordringer afhjælpes.

I de nye byområder i Nordhavn og Ørestaden fortsætter en stærkt fodboldbekymrende udvikling, hvor antallet at fodboldbaner på ingen måde stemmer overens med antallet af nye borgere. Det er bekymrende, for i hovedstadsområdet bliver der hele tiden flere indbyggere. Alene i Københavns Kommune forventer man ifølge Danmark Statistik over 60.000 nye borgere frem mod 2030. Løsningerne skal findes hurtigst muligt for problemet forsvinder ikke af sig selv.

I DBU København drømmer vi om flere fodboldspillere i fodboldklubberne. Der er behov for mere fællesskab og motion i vores område, og medlemspotentialet er der. Nu skal vi bare have det forløst.