DGI Storkøbenhavn har fået svar fra 705 københavnske forældre, der er blevet spurgt, om de har oplevet, at deres barn/børn står eller har stået på venteliste til en idrætsaktivitet. Det svarede 68,2 % ja til.
I 2018 var det tal ”kun” 55,5 %.

Hver tredje forælder svarer desuden, at deres barn/børn står på venteliste til en idrætsforening lige nu og her.

Fodboldklubberne i de særligt pressede områder, gør et fantastisk stykke arbejde og udgør hovedparten af Danmarks ti største fodboldklubber. Havde de mulighed for flere faciliteter, er jeg sikker på, de ville blive dobbelt så store på kort tid Flemming Jensen, formand i DBU København

DGI Storkøbenhavns næstformand Pia Nisted mener, at de lange ventelister blandt andet skyldes en stor mangel på trænere og instruktører, herunder frivillige, hvilket konkret går ud over antallet af hold, som børn og unge kan tilmelde sig.

Men facilitetsmangel spiller også en stor rolle, særligt i forhold til de store børneidrætter som svømning, gymnastik og fodbold.

På fodboldbanen er det ikke kun børn og unge, der må vente på en plads. Hundredvis af voksne spillere må afvises af de københavnske fodboldklubber, fordi der ikke er plads på banerne, oplyser Flemming Jensen, formand i DBU København og Nørrebro United.

Klubberne er tilbageholdende med at opstarte mere pige- og kvindefodbold, fordi hver time på fodboldbanerne bliver tættere og tættere pakket. Særligt slemt er det omkring indre København, Brokvarterende og Frederiksberg.

Hos nogle af disse klubber er det nødvendigt at opsætte et max. deltagerantal for et hold eller en årgang, pga. træner- eller facilitetsmangel.

Fremtiden kalder på visionære ledere, der kan finde nye og alternative løsninger på facilitetsproblemerne i hjertet af København og Frederiksberg, hvis fodboldklubberne fortsat skal være den ramme for fællesskab og sammenhængskraft som de historisk set altid har været og stadig er i dag Flemming Jensen, formand i DBU København

Med den nye budgetaftale har politikerne afsat godt en kvart milliard kroner til idræt, men det er ikke nok, når efterslæbet på idrætsfaciliteter er opstået over de seneste 20 år.

København er den kommune i Danmark, hvor man har absolut færrest idrætsfaciliteter pr. indbygger.

Man er 1.291 indbyggere om at dele hver idrætsfacilitet og 12.000-16.000 indbyggere om at dele hver sportshal.