I NBU har man løst en del af udfordringen ved at flytte fodbolden tættere på børnene. Man har rykket meget af børnetræningen til de mindre baner i baggårdene, og blandt andet fået en ny bane klos op ad legepladsen i Wesselsgade.

Det har frigivet plads til at starte nye hold op, men der skal flere initiativer til.

Det er nyt for os at etablere hold kun for piger i den aldersgruppe, men det har helt klart givet pote. Vi har flere eksempler på piger, hvor mixbold ikke lige har været for dem, men som så finder fornyet energi på pigeholdene. Simone Gregersen, Nørrebro United

NBU er som de fleste, københavnske klubber presset på baneplads, og har en lang venteliste med fodboldlystne børn, de helst så fik en plads på et hold hurtigst muligt.

Derfor tager klubben endnu et initiativ i brug hvor de - udover baggårdsbaner - også eksperimenterer med at transformere ventelisten til et åbent træningstilbud. På den måde kan de tilbyde fodboldaktiviteter i ventetiden til de mange, fodboldlystne børn, der venter på en plads på et hold.

Fastholdelse og fokus på pigefodbold

I Nørrebro United er barren sat højt. Der er afsat supplerende midler og ressourcer for at få sat retmæssigt fokus på den store medlemsbase på 590 pige-/kvindemedlemmer. Simone Gregersen er ansat som ressourceperson for pigeaktiviteter og kommunikation i Nørrebro United.

Hvorfor er der brug for en ressourceperson til kvinde/pigefodbold?
 - Det er enormt meningsfyldt, at fodboldklubberne, DBU København og Københavns Kommune afsætter ressourcer og midler. Og ikke kun til at igangsætte og etablere nye hold, men også til at styrke de eksisterende hold og det generelle pigemiljø i klubben, siger Simone Gregersen. 

 - Hvis pigefodbolden skal prioriteres og styrkes over hele landet, er det afgørende, at klubberne har kapacitet til at sætte ind og styrke spillernes fodboldfællesskab og oplevelse af være en ligeværdig del af fodbolden - samt at bakke op om de frivilliges vigtige arbejde.

Hvordan sker fastholdelsen af pigespillere, når projektmidlerne er brugt op?

 - Vi har fået tilknyttet frivillige, som er megadedikerede og gode til at lave sjove træningspas for pigerne.

 - Dertil har vi bygget et godt netværk op i klubben til at understøtte alle vores trænere, hvor vi med dialog og sparring sætter fokus på det inkluderende fodboldfællesskab, og hvilke tiltag vi kan gøre for at fastholde pigerne, siger Simone Gregersen.

Det er vigtigt, at arbejdet med og for pigespillerne anskues og prioriteres som en langsigtet, integreret del af fodboldindsatsen fremfor at blive en isoleret indsats, hvis effekt forsvinder med manglende midler og prioritering. Simone Gregersen, Nørrebro United

I 2021 har NBU startet fire nye pigehold op i årgangene 2014-2017 – foruden alle deres nyopstartede mix/drengehold.

Klubben har alt i alt kickstartet deres børneafdeling (0-6 år) med 499 nye medlemmer i 2021 – så der er tryk på og en kæmpe efterspørgsel på boldaktiviteter.