Det er vigtigt at alle klubber får tilmeldt sig mødet, da de københavnske fodboldklubber skal træffe en vigtig beslutning i forhold til fremtidens organisering af breddefodbolden i Østdanmark. 

En fusion mellem DBU København, DBU Sjælland, DBU Bornholm og DBU Lolland Falster skulle oprindelig være med virkning fra den 1. juli 2021. Grundet omstændighederne omkring COVID-19 har de fire bestyrelser i enighed besluttet, at en evt. fusion først er med virkning fra den 1. januar 2022. DBU Sjælland, DBU Bornholm og DBU Lolland Falster har alle stemt ja til reformforslaget i løbet af foråret 2021.  

Alle de klubber, som har tilmeldt sig repræsentantskabsmødet i foråret, er automatisk overført til mødet den 17. august 2021. Skulle din klub være forhindret i at deltage i det vigtige møde bedes I skrive til info@dbukøbenhavn.dk. Du kan se om din klub allerede er tilmeldt - klik her for at se alle tilmeldte klubber.

Forud for mødet vil DBU København afholde et dialogmøde om DBU Bredde Øst for interesserede klubber. Dato er endnu ikke fastsat.   

For tilmelding til mødet bedes du klikke her.  

Nedenfor finder du forslag fra bestyrelsen omkring forslag til ny bestyrelsessammensætning samt materiale om DBU Bredde Øst.