Mødet afholdes hos Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. - bemærk venligst at det er et nyt sted. Hotellet ligger placeret lige overfor Tycho Brahe Planetarium.

DBU København vil være vært for sandwich, sodavand og kildevand ved ankomsten til mødet samt senere på aftenen kaffe, the og kage.

Der er glædeligvis stor interesse fra klubbernes side, og i skrivende stund har hele 59 klubber tilmeldt sig det vigtige møde, hvor klubberne skal stemme om en opløsning af DBU København og en evt. indtræden i et nyt fælles DBU Bredde Øst. Der er ikke tidligere registreret så mange tilmeldte klubber. Den tidligere rekord er fra 2015, hvor 45 klubber mødte op til repræsentantskabsmødet.

Se her om din klub er tilmeldt mødet - klik her.

Af hensyn til det praktiske er det påkrævet, at alle interesserede klubber tilmelder sig mødet. Absolut sidste frist er søndag den 1. august. Benyt linket her – klik her.

CORONA REGLER - VIGTIG INFORMATION

DBU København gør opmærksom på, at alle deltagere skal kunne fremvise et gyldigt Coronapas eller en negativ test som maks. er 72 timer gammel for kviktest og 96 timer gammel for PCR-test.

I tilfælde af, et Corona pas eller en negativ test ikke kan fremvises, kan man ikke få adgang til mødet.


Dagsorden
Her kan du se dagsordenen for repræsentantskabsmødet 2021: 
                               

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om unionens virksomhed
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse
 4. Indkomne forslag vedrørende DBU København
 5. Forslag fra DBU Københavns medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU
 6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i DBU
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret revisor
 9. Valg af 2 kritiske revisorer
 10. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til appeludvalget
 11. Eventuelt

 

I dette link kan du læse mere om valgene til bestyrelsen

I dette link kan du læse alt om reformen