DBU København kommer ud af 2020 med et underskud på 1,1 mio. kroner. Corona-pandemien har naturligvis haft sin effekt på DBU Københavns årsresultat, hvor både indtægter og udgifter på mange områder afviger markant fra det budgetterede.

- På trods af et mærkværdigt år, hvor vi stort set ikke var i stand til at spille fodbold i foråret, og det ikke har været muligt, at afvikle mange af de planlagte aktiviteter, så synes resultatet at være tilfredsstillende, og bedre end vi havde frygtet, siger DBU Københavns administrationschef Jan Kristensen.

Tilbage i august måned var forventningerne et underskud i størrelsesorden 1,5 mio. kr., men en række nye aktiviteter, en stram økonomisk styring af udgiftsniveauet i resten af året, samt brug af myndighedernes forskellige hjælpepakker har haft stor betydning for resultatet. Alene i foråret 2020 mistede DBU København indtægter for 2,66 mio. kr., da vi ikke var i stand til at spille turneringsfodbold.

I en tid, hvor det meste af fodbold Danmark i foråret var lukket helt ned, så valgte DBU København at beholde en stor del af personalet på kontoret, for at hjælpe og servicere klubbernes medlemmer med spørgsmål om bl.a. Corona retningslinjerne samt tilbud om nye og noget anderledes aktiviteter end vi tidligere har udbudt. Herunder online eFodbold-turneringer samt en online udgave af dommergrunduddannelsen, som betød at vi fik flere end 100 nye dommere ud på de københavnske fodboldbaner i løbet af efteråret. Bestyrelsens holdning var ganske klar, når medlemmerne var truet på deres aktiviteter, så var der mere end nogensinde brug for deres paraplyorganisation.

 - DBU Københavns økonomi er heldigvis så velpolstreret, at der ikke bliver tale om at indføre et Corona gebyr eller lignende nye opkrævninger. Bestyrelsen har lyttet til klubbernes anbefalinger ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i august måned, og vi bruger nu lidt af formuen til at dække underskuddet i 2020, siger administrationschef Jan Kristensen.

DBU Københavns regnskab vil helt som vanligt blive fremsendt til klubberne og gennemgået ved det kommende repræsentantskabsmøde.