Restbudgettet i Udviklingspuljen for børn og unge kan anvendes til refusion af foreningernes corona-relaterede udgifter. Det blev besluttet på seneste møde i folkeoplysningsudvalget den 3. november.

Det er et krav, at der er tale om udgifter i forbindelse med aktiviteter, som er afholdt eller planlægges afholdt i 2020. Desuden skal udgifterne være forårsaget af Corona-restriktionerne.

Foreninger kan søge om støtte til for eksempel:

 • Opstilling af midlertidig omklædning.
 • Indkøb af værnemidler.
 • Tryk af informationsplakater.
 • Leje af faciliteter til opdeling af hold.
 • Ekstra træner-ressourcer til at dele hold og sikre udluftning og afspritning under træning.
 • Ekstra arbejdskraft til administration af opdeling og kommunikation (for eksempel til forældre).
 • Indkøb af desinfektionsudstyr og udstyr til afspritning.
 • Ekstra rengøring.

Ansøg

Midler kan kun anvendes til det, de er søgt og bevilget til. Uforbrugte midler skal tilbagebetales.

I forbindelse med ansøgningen skal foreningen oplyse:

 1. Foreningsnavn og -nummer
 2. CVR-nr.
 3. Kontaktperson og e-mail
 4. Ansøgt beløb
 5. Formål/anvendelse
 6. Har foreningen søgt/fået tilskud fra andre til samme udgifter? I givet fald hvor og hvilket beløb?

Dokumentation for udgifter:

 • Foreningen skal indsende udspecificerede regninger/kvitteringer.
 • Forvaltningen kan kræve yderligere dokumentation for udgifternes afholdelse og anvendelsen af tilskuddet, hvis det skønnes nødvendigt.

Forvaltningen skal have modtaget ansøgningen senest fredag den 27. november 2020 kl. 12. Ansøgningen sendes pr. mail til: tilskud@kff.kk.dk.

Indkomne ansøgninger behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. december 2020