De seneste meldinger fra myndighederne får desværre konsekvenser for de københavnske fodboldturneringer for senior og ældre. Med et forsamlingsforbud på max. 10 personer er det ikke muligt at afvikle de resterende kampe for efteråret 2020, og derfor flyttes alle kampe i helårsrækkerne til foråret 2021. Halvårsrækkerne afsluttes ud fra en beregning af de aktuelle stillinger.

Se de aktuelle forhold her:

Halvårsrækkerne

Turneringerne fastfryses fra den 22. november 2020. Slutstillingen samt op- og nedrykninger beregnes (point divideret med antal kampe) ud fra de aktuelle stillinger ved fastfrysningen den 22. november. De nye slutstillinger og op og nedrykningsscenarier offentliggøres hurtigst muligt.  

Helårsrækker

De kampe, som ikke blev afviklet i efteråret 2020, flyttes til foråret 2021. Det vil være muligt for klubberne indbyrdes at aftale en tidligere afvikling af de flyttede kampe, hvis begge hold er enige herom og forsamlingsforbuddet er ændret/ophævet.

Ovenstående situation kan medføre ekstra pres i forhold til banekapaciteten i foråret 2021. Vi opfordrer alle klubber til at samarbejde og hjælpe hinanden i en tid, hvor vi skal have enderne til at mødes.