Ungdom:
7:7, 8:8 og 11:11

Senior:
7:7
11:11

M+32 og ældre:
7:7
11:11

Frist for indsigelser:
Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Tirsdag den 8. december 2020, kl. 09:00 på info@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem.
Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.