DBU Lolland-Falster meddelte på det afsluttende reformmøde den 25. maj 2020, at man ikke kan bakke op om det nuværende reformforslag for DBU Bredde Øst.

Dermed er grundlaget for en reform af breddefodboldens organisation bragt i fare mener DBU Københavns formand, Jesper Gradert.

 - Vi tager til efterretning, at én ud af de seks lokalunioner ikke kan bakke op om det forslag, som der har været arbejdet intenst med siden oktober 2019. Det stiller også spørgsmålstegn ved rammerne for den nationale organisering af breddefodbolden, som blev aftalt tilbage i september 2019, under forudsætning af at alle seks lokalunioner kunne tilslutte sig reformen. Det er klart, at vi ikke kan forsætte med at bruge så mange ressourcer på dette, og der er behov for en afklaring , siger DBU Københavns formand Jesper Gradert.

Forhandlingerne om DBU Bredde reformen var inde i sin afsluttende fase forud for de respektive afstemninger i lokalunionerne i Østdanmark, efter sommerferien, når forsamlingsforbuddet forventes lempet.  

 - Vi mener fortsat, at en reform af organiseringen er vigtig for dansk breddefodbold, og DBU København vil i den kommende tid sondere mulighederne for, hvordan en tiltrængt reform af breddefodboldens organisering og interessevaretagelse til gavn for de Københavnske klubber og breddefodbolden, nu kan bringes i spil, siger Jesper Gradert.

DBU Københavns bestyrelse drøfter det videre forløb på et kommende bestyrelsesmøde.